Inschrijven kerkelijke organisatie

Voor het inschrijven van een kerkelijke organisatie. Als de kerkelijke organisatie commerciële activiteiten uitoefent, dan moet je ook de onderneming van de organisatie inschrijven.

Wil jij een zelfstandig onderdeel van een kerkgenootschap dat lid is van het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) inschrijven in het Handelsregister? Of gegevens hiervan wijzigen? Neem dan contact op met het betreffende kerkgenootschap om dit te regelen.

1. Download het formulier

Formulier 27 : 'inschrijving kerkelijke organisatie'
Formulier 8   : 'inschrijving onderneming van een rechtspersoon'

2. Vul het formulier in

Vul het formulier in. Op het formulier staat wie het formulier mag ondertekenen en of je nog andere formulieren moet invullen.

3. Verzamel bewijstukken

  • Kerkelijke statuten, ondertekend door minimaal 2 bestuurders. Zijn er geen kerkelijke statuten? Breng dan een geschreven verklaring van meerdere geloofsgenoten mee, waaruit blijkt dat er sprake is van een kerkgenootschap. Minimaal 2 geloofsgenoten moeten deze verklaring ondertekenen. In deze verklaring staat onder andere de naam van de kerkgenootschap en het doel van het genootschap.
  • Notulen van de bestuursvergadering of benoemingsbrieven waaruit blijkt dat degene die het formulier ondertekend heeft ook bestuurder is. Minimaal 2 bestuurders moeten de notulen ondertekenen.
  • Een kopie van het door 2 partijen ondertekend huur-, koop- of pachtcontract of een toestemmingsverklaring van het bezoekadres. Zorg bij een toestemmingsverklaring ook voor een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de eigenaar van het pand. Het bezoekadres van een kerkelijke organisatie mag niet het privéadres van een van de geloofsgenoten zijn. Een adres van een onafhankelijke derde, bijvoorbeeld een boekhouder, notaris en dergelijke mag wel.

4. Ga naar KVK om je inschrijving af te ronden

  • Neem het ingevulde en ondertekende formulier, de bewijsstukken en een geldig legitimatiebewijs mee.
  • Voor een bezoek aan KVK moet je een afspraak maken. Bij je bezoek controleert een medewerker van KVK je legitimatie en of je aan de voorwaarden voldoet om je in te schrijven.
  • Maak een afspraak door op de button 'Inloggen met DigiD' te klikken en log in met DigiD. 
Inloggen met DigiD
InfoPage