Zijn de gegevens van UBO's in het UBO-register openbaar?

KVK gaat zorgvuldig om met de gegevens van UBO's in het UBO-register. We verwerken deze gegevens volgens de richtlijnen van de AVG. Wettelijk is bepaald dat een deel van de UBO-gegevens openbaar is. Iedereen mag deze gegevens inzien.

Openbare UBO-gegevens

 • voor- en achternaam
 • geboortemaand en -jaar
 • nationaliteit
 • woonland
 • het belang en de omvang van het belang dat een UBO in een organisatie heeft

Niet-openbare UBO-gegevens

Een deel van de UBO-gegevens is niet openbaar. Alleen bevoegde autoriteiten, zoals het Openbaar Ministerie, mogen deze gegevens inzien. Zij gebruiken dit om onderzoek te doen naar het gebruik van het financiële stelsel voor witwaspraktijken en terrorismefinanciering. Deze gegevens van UBO's zijn niet openbaar:

 • geboorteplaats
 • geboortedag
 • woonadres
 • BSN en TIN
 • kopie van identiteitsdocument
 • documenten waaruit belang en omvang van belang blijkt

Afgeschermde persoonsgegevens zijn niet voor iedereen inzichtelijk

Als een UBO minderjarig is of onder politiebescherming, curatele of bewindvoering staat, dan kunnen de persoonsgegevens afgeschermd worden. Op het KVK uittreksel UBO-register staan dan alleen het belang en de omvang van het belang van deze UBO. Wwft-instellingen met een financiële taak en bevoegde autoriteiten kunnen de afgeschermde gegevens wel blijven inzien, ondanks de afscherming.


Wat zijn bevoegde autoriteiten?

Bevoegde autoriteiten zijn organisaties zoals het Openbaar Ministerie en de Belastingdienst. Deze organisaties zijn bevoegd om gegevens uit het UBO-register te gebruiken voor bijvoorbeeld onderzoek naar verdachte geldstromen. Om welke organisaties het precies gaat kun je zien in art. 1d van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, art. 1:93 van de Wet op het financieel toezicht, art. 2 van de Wet op de bijzondere opsporingsdiensten en art. 51a van het Handelsregisterbesluit 2008.

InfoPage