Formulieren voor inschrijven, wijzigen of uitschrijven

Je kunt sommige inschrijvingen en de meeste wijzigingen digitaal doorgeven.

Digitaal doorgeven

Heb je toch formulieren nodig en weet je niet welke? Gebruik de keuzehulp om te bepalen welke dit zijn. Klik ook dan op de knop 'Digitaal doorgeven' en doorloop de stappen.

Weet je al welke formulieren je nodig hebt? Scroll dan naar beneden.

Ga snel naar


Formulieren Handelsregister

1: Eenmanszaak

2: Vennootschap onder firma of commanditaire vennootschap

2a: Maatschap

3: Besloten of naamloze vennootschap

4: Coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij

5: Stichting, vereniging of vve

6: Buitenlandse rechtspersoon of vennootschap

7: Besloten of naamloze vennootschap i.o.

8: Onderneming van een rechtspersoon

9: Vestiging van een onderneming
Digitaal wijzigenVerwerkt in ongeveer 2 werkdagen.Wijzigen per postVerwerkt in ongeveer 10 werkdagen.

9a: Vestiging van een rechtspersoon
Digitaal wijzigenVerwerkt in ongeveer 2 werkdagen.Wijzigen per postVerwerkt in ongeveer 10 werkdagen.

10: Vennoot vof of cv

10a: Maat

11: Bestuurder, commissaris, enig aandeelhouder, vereffenaar voor rechtspersoon

12: Inschrijving overige functionarissen

13: Gevolmachtigde
Digitaal wijzigenVerwerkt in ongeveer 2 werkdagen.Wijzigen per postVerwerkt in ongeveer 10 werkdagen.

14: Wijziging ondernemings- en vestigingsgegevens
Digitaal wijzigenVerwerkt in ongeveer 2 werkdagen.Wijzigen per postVerwerkt in ongeveer 10 werkdagen.

15: Wijziging vennootschaps- of rechtspersoongegevens

16: Wijziging functionarisgegevens
Digitaal wijzigenVerwerkt in ongeveer 2 werkdagen.Wijzigen per postVerwerkt in ongeveer 10 werkdagen.

17a: Ontbinding vennootschap, maatschap of rechtspersoon

17b: Einde rechtspersoon

18: Aanvullingen op andere Handelsregisterformulieren

18: Aanvullingen ivm Brexit

19: Aandeelhouders van niet volgestorte aandelen

20: Europees Economisch Samenwerkingsverband (EESV)

21: Bestuurder EESV
Digitaal wijzigenVerwerkt in ongeveer 2 werkdagen.Wijzigen per postVerwerkt in ongeveer 10 werkdagen.

22: Functionaris voor een stichting of vereniging
Digitaal wijzigenVerwerkt in ongeveer 2 werkdagen.Wijzigen per postVerwerkt in ongeveer 10 werkdagen.

23: Europese Naamloze Vennootschap (SE)

24: Europese coöperatieve vennootschap (SCE)

25: Publiekrechtelijke rechtspersoon

26: Functionaris voor publiekrechtelijke rechtspersonen

27: Kerkelijke organisatie

28: Overige privaatrechtelijke rechtspersoon

29: Functionaris voor overige privaatrechtelijke rechtspersonen


Formulieren UBO-register

Voor een bv, nv, SE of SCE

30: Inschrijving UBO voor een bv, nv, Europese nv (SE) of Europese coöperatieve vennootschap (SCE)Voorbereiding op inschrijven van UBO's voor een nieuwe bv, nv, SE of SCE

Voor een stichting

31: Inschrijving UBO voor een stichtingVoorbereiding op inschrijven van UBO's voor een nieuwe stichting

Voor een cv, vof, maatschap, EESV of rederij

32: Inschrijving UBO voor een cv, vof, maatschap, EESV of rederijVoorbereiding op inschrijven van UBO's voor een nieuwe cv, vof, maatschap, EESV of rederijUBO-documentUBO-document (Engelstalig)

Voor een vereniging, coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij

33: Inschrijving UBO voor een vereniging, coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappijVoorbereiding op inschrijven van UBO's voor een nieuwe vereniging, coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij

Voor een kerkgenootschap

34: Inschrijving UBO voor een kerkgenootschap


Read this article in English

InfoPage