Formulieren voor inschrijven, wijzigen of uitschrijven

Weet u al precies welk formulier u nodig heeft? Zoek dan hieronder het formulier op nummer.

Wilt u hulp bij het kiezen van een formulier?

Ga naar inschrijven & wijzigen

Formulieren Handelsregister

1: Eenmanszaak

2: Vennootschap onder firma of commanditaire vennootschap

2a: Maatschap

3: Besloten of naamloze vennootschap

4: Coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij

5: Stichting, vereniging of vve

6: Buitenlandse rechtspersoon of vennootschap

7: Besloten of naamloze vennootschap i.o.

8: Onderneming van een rechtspersoon

9: Vestiging van een onderneming

9a: Vestiging van een rechtspersoon

10: Vennoot vof of cv

10a: Maat

11: Bestuurder, commissaris, enig aandeelhouder, vereffenaar voor rechtspersoon

12: Inschrijving overige functionarissen

13: Gevolmachtigde

14: Wijziging ondernemings- en vestigingsgegevens

15: Wijziging vennootschaps- of rechtspersoongegevens

16: Wijziging functionarisgegevens

17a: Ontbinding vennootschap, maatschap of rechtspersoon

17b: Einde rechtspersoon

18: Aanvullingen op andere Handelsregisterformulieren

19: Aandeelhouders van niet volgestorte aandelen

20: Europees Economisch Samenwerkingsverband (EESV)

21: Bestuurder EESV

22: Functionaris voor een stichting of vereniging

23: Europese Naamloze Vennootschap (SE)

24: Europese coöperatieve vennootschap (SCE)

25: Publiekrechtelijke rechtspersoon

26: Functionaris voor publiekrechtelijke rechtspersonen

27: Kerkelijke organisatie

28: Overige privaatrechtelijke rechtspersoon

29: Functionaris voor overige privaatrechtelijke rechtspersonen

30: Voorbereiding gemeenschappelijke inschrijving eenmanszaak, vof, cv en maatschap om een eenmanszaak, vof, cv of openbare maatschap tegelijk in te schrijven bij de Belastingdienst.

Veelgestelde vragen

 • Kan ik het formulier opsturen of moet ik langskomen?

  Op het formulier staat of u het formulier per post moet opsturen of dat u langs moet komen. Op vrijwel alle locaties is het vaak druk. Plan daarom tijdig uw afspraak voor het inschrijven van uw onderneming. Houdt u er rekening mee dat een afspraak niet altijd binnen een week kan worden gemaakt.

  Langskomen kan alleen op afspraak. U plant de afspraak online op een kantoor naar keuze.

 • Hoe snel wordt mijn wijziging verwerkt? Ontvang ik hier een bevestiging van?

  Als uw opgave juist en volledig is, verwerken wij uw wijziging na ontvangst binnen enkele werkdagen in het Handelsregister. Anders nemen wij contact met u op. Als u een wijziging doorgeeft voor een datum in de toekomst, dan wordt de wijziging pas op die datum zichtbaar in het Handelsregister. Het Handelsregister geeft namelijk altijd de actuele situatie weer. Nadat we uw wijziging hebben verwerkt in het Handelsregister, ontvangt u een bevestiging per brief (of digitaal via uw berichtenbox, als u deze gebruikt).

 • Hoe kan ik tegelijk met mijn inschrijving of wijziging een uittreksel opvragen?

  Stuur het ingevulde aanvraagformulier uittreksels mee met het Handelsregisterformulier.

 • Kan ik me ook tegelijk inschrijven bij de Belastingdienst?

  Als u een eenmanszaak, vof, cv of openbare maatschap start, dan kunt u zich met het formulier voorbereiding gemeenschappelijke inschrijving eenmanszaak, vof, cv en maatschap tegelijk inschrijven bij de Belastingdienst.

 • Where do I find forms in English?

  Go to Forms in English to register, deregister or report changes.

Staat uw vraag er niet tussen?