Formulieren voor inschrijven, wijzigen of uitschrijven

Weet u al precies welk formulier u nodig heeft? Zoek dan hieronder het formulier op nummer.

Wilt u hulp bij het kiezen van een formulier?

Ga naar inschrijven & wijzigen

Formulieren Handelsregister

1: Eenmanszaak

2: Vennootschap onder firma of commanditaire vennootschap

2a: Maatschap

3: Besloten of naamloze vennootschap

4: Coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij

5: Stichting, vereniging of vve

6: Buitenlandse rechtspersoon of vennootschap

7: Besloten of naamloze vennootschap i.o.

8: Onderneming van een rechtspersoon

9: Vestiging van een onderneming

9a: Vestiging van een rechtspersoon

10: Vennoot vof of cv

10a: Maat

11: Bestuurder, commissaris, enig aandeelhouder, vereffenaar voor rechtspersoon

12: Inschrijving overige functionarissen

13: Gevolmachtigde

14: Wijziging ondernemings- en vestigingsgegevens

15: Wijziging vennootschaps- of rechtspersoongegevens

16: Wijziging functionarisgegevens

17a: Ontbinding vennootschap, maatschap of rechtspersoon

17b: Einde rechtspersoon

18: Aanvullingen op andere Handelsregisterformulieren

19: Aandeelhouders van niet volgestorte aandelen

20: Europees Economisch Samenwerkingsverband (EESV)

21: Bestuurder EESV

22: Functionaris voor een stichting of vereniging

23: Europese Naamloze Vennootschap (SE)

24: Europese coöperatieve vennootschap (SCE)

25: Publiekrechtelijke rechtspersoon

26: Functionaris voor publiekrechtelijke rechtspersonen

27: Kerkelijke organisatie

28: Overige privaatrechtelijke rechtspersoon

29: Functionaris voor overige privaatrechtelijke rechtspersonen

30: Voorbereiding gemeenschappelijke inschrijving eenmanszaak, vof, cv en maatschap om een eenmanszaak, vof, cv of openbare maatschap tegelijk in te schrijven bij de Belastingdienst.

Heeft deze informatie je geholpen?