Formulieren voor inschrijven, wijzigen of uitschrijven

Weet je al precies welk formulier je nodig hebt? Zoek dan hieronder het formulier op nummer.

Wil je hulp bij het kiezen van een formulier?

Ga naar inschrijven & wijzigenFormulieren Handelsregister

1: Eenmanszaak

2: Vennootschap onder firma of commanditaire vennootschap

2a: Maatschap

3: Besloten of naamloze vennootschap

4: Coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij

5: Stichting, vereniging of vve

6: Buitenlandse rechtspersoon of vennootschap

7: Besloten of naamloze vennootschap i.o.

8: Onderneming van een rechtspersoon

9: Vestiging van een onderneming

9a: Vestiging van een rechtspersoon

10: Vennoot vof of cv

10a: Maat

11: Bestuurder, commissaris, enig aandeelhouder, vereffenaar voor rechtspersoon

12: Inschrijving overige functionarissen

13: Gevolmachtigde

14: Wijziging ondernemings- en vestigingsgegevens

15: Wijziging vennootschaps- of rechtspersoongegevens

16: Wijziging functionarisgegevens

17a: Ontbinding vennootschap, maatschap of rechtspersoon

17b: Einde rechtspersoon

18: Aanvullingen op andere Handelsregisterformulieren

18: Aanvullingen ivm Brexit

19: Aandeelhouders van niet volgestorte aandelen

20: Europees Economisch Samenwerkingsverband (EESV)

21: Bestuurder EESV

22: Functionaris voor een stichting of vereniging

23: Europese Naamloze Vennootschap (SE)

24: Europese coöperatieve vennootschap (SCE)

25: Publiekrechtelijke rechtspersoon

26: Functionaris voor publiekrechtelijke rechtspersonen

27: Kerkelijke organisatie

28: Overige privaatrechtelijke rechtspersoon

29: Functionaris voor overige privaatrechtelijke rechtspersonen


Formulieren UBO-register

Voor een bv, nv, SE of SCE

30: Inschrijving UBO voor een bv, nv, Europese nv (SE) of Europese coöperatieve vennootschap (SCE)Voorbereiding op inschrijven van UBO's voor een nieuwe bv, nv, SE of SCE

Voor een stichting

31: Inschrijving UBO voor een stichtingVoorbereiding op inschrijven van UBO's voor een nieuwe stichting

Voor een cv, vof, maatschap, EESV of rederij

32: Inschrijving UBO voor een cv, vof, maatschap, EESV of rederijVoorbereiding op inschrijven van UBO's voor een nieuwe cv, vof, maatschap, EESV of rederijUBO-documentUBO-document (Engelstalig)

Voor een vereniging, coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij

33: Inschrijving UBO voor een vereniging, coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappijVoorbereiding op inschrijven van UBO's voor een nieuwe vereniging, coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij

InfoPage