HS-codes en goederencodes bij buitenlandse handel

De douane gebruikt HS-codes en goederencodes voor het indelen van producten. Elk product heeft een unieke cijfercombinatie die je gebruikt bij import- en exportzendingen. Zo weet de douane welke goederen een land binnenkomen en uitgaan. Ook bepaalt een goederencode hoeveel invoerrechten je betaalt bij invoer van een product. En of je vergunningen of certificaten bij in- of uitvoer nodig hebt.

HS-codes, goederencodes, GN-codes, Taric-codes en Intrastat-codes. Importeurs en exporteurs halen deze codes wel eens door elkaar. In dit artikel lees je wat de verschillen zijn en waarom je ze nodig hebt. Wat de gevolgen zijn als je foute codes gebruikt. En hoe je zekerheid krijgt over de juiste goederencode voor je product.

HS-codes

HS staat voor Harmonized System. De Wereld Douane Organisatie (WDO) ontwikkelde de HS-codes om producten te kunnen indelen. HS-code noem je in Nederland ook wel GS-code. GS staat voor Geharmoniseerd Systeem. Een HS-code bestaat uit zes cijfers. Meer dan 200 landen gebruiken dezelfde HS-codes voor producten. Je vindt de lijst met HS-codes op de Engelstalige website van de WDO. 

GN-codes: goederencodes bij uitvoer

Elk land kan de zescijferige HS-code uitbreiden met meer cijfers. De EU heeft achtcijferige goederencodes voor producten die je uitvoert naar landen buiten de EU. Het gaat dan om de HS-code van het product, aangevuld met twee cijfers.

Deze goederencode heet in de EU een GN-code. GN betekent Gecombineerde Nomenclatuur. Met de GN-code van je product kijk je ook na of er uitvoermaatregelen van kracht zijn. Bijvoorbeeld of je een uitvoervergunning,  gezondheidscertificaat of ander document nodig hebt. Je vindt de GN-codes in het gebruikstarief van de Nederlandse Douane.

Taric-codes: goederencodes bij invoer

Importeer je een product uit een land buiten de EU? Dan heb je meestal een tiencijferige goederencode nodig voor je invoeraangifte bij de douane. Deze code heet in de EU een Taric-code. De douane weet door de Taric-code hoeveel invoerrechten en btw je moet betalen. Soms bestaat een Taric-code uit meer cijfers. Bijvoorbeeld als je producten importeert waarvoor een antidumpingheffing geldt. Je betaalt dan een extra heffing bovenop het invoerrecht. Met de Taric-code weet je ook of er invoermaatregelen zijn. Bijvoorbeeld of een invoervergunning, gezondheidscertificaat of ander document verplicht is. De Taric-codes vind je in het gebruikstarief van de Nederlandse Douane.

De codes in de praktijk

Hieronder zie je als voorbeeld de verschillende codes voor handtassen van leer.

TypeCode
HS-code  4202 21
GN-code  4202 21 00
Taric-code handgemaakt  4202 21 00 10
Taric-code machinaal gemaakt  4202 21 00 90
Intrastat-code  4202 21 00

Intrastat-codes bij handel binnen EU

De EU verzamelt gegevens en maakt statistieken over de handel in goederen tussen de lidstaten. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vraagt via steekproeven informatie op bij Nederlandse importeurs en exporteurs die handelen met andere EU-landen. Het CBS kiest de bedrijven vanuit hun btw-aangiften. De geselecteerde importeurs en exporteurs krijgen een opgaveplicht aan het CBS. Deze opgave heet ook wel Intrastat-aangifte.

In de aangifte gebruik je de achtcijferige GN-codes voor de producten die je importeerde uit en exporteerde naar andere EU-landen. Bij handel binnen de EU heten deze codes Intrastat-codes. Op de website van het CBS vind je onder Goederen codelijst een overzicht van de Intrastat-codes.

Opzoeken van HS-codes en goederencodes

HS-codes en goederencodes zoals GN-codes en Taric-codes zoek je online op in het gebruikstarief van de Nederlandse Douane. De juiste code opzoeken voor je product is soms lastig. Lees hoe je, aan de hand van een voorbeeld, de HS-code en goederencode van producten vindt.

Gevolgen gebruik foute goederencodes 

Je betaalt misschien het verkeerde tarief aan invoerrechten als je je product indeelt in een verkeerde goederencode. Of je houdt je onbedoeld niet aan de in- of uitvoermaatregelen. Betaalde je te weinig invoerrechten door een foute goederencode? Dan mag de douane invoerrechten naheffen tot drie jaar na invoer. Andersom kan ook: Betaalde je door een foute goederencode teveel invoerrechten dan kun je terugbetaling van invoerrechten aanvragen. Dit kan tot maximaal drie jaar na invoer.

Controleer altijd zelf de code

Ga bij leveranciers van buiten de EU uit van de eerste zes cijfers (HS-code) van de door hen verstrekte goederencodes. Gebruik de codes van je leveranciers alleen als aanwijzing bij je zoektocht in het gebruikstarief naar de juiste taric-codes.

Zekerheid over juiste goederencode

Douane adviseurs en -expediteurs geven advies over goederencodes op basis van een (mondelinge) omschrijving van je product. Dit advies is niet bindend. Alleen de douane bepaalt of de goederencode voor een product juist is.
Douane-expediteurs maken ook douaneaangiften zoals de in- of uitvoeraangifte voor je op. Je vindt ze onder andere via de brancheorganisatie FENEX en op de website van ondernemersvereniging evofenedex.

Wil je zekerheid over de juiste goederencode? Vraag dan een Bindende Tariefinlichting (BTI) aan bij de Nederlandse Douane. Dit is een schriftelijke en bindende uitspraak. Een BTI is drie jaar geldig in de hele EU vanaf de datum van afgifte.