Internationale handelsgeschillen en arbitrage

Het oplossen van internationale handelsgeschillen is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de conflicterende partijen onderling. De plaatselijke Nederlandse ambassade bemiddelt eventueel. De ambassade is vrij om tot een passende schikking te komen. Ook is doorverwijzing naar een andere instantie mogelijk.

Bemiddeling door de Nederlandse ambassade

De Nederlandse ambassades in het buitenland hebben geen machtsmiddelen om regelingen af te dwingen. Ook moeten zij bij de presentatie van het geschil elke schijn van partijdigheid met de belangen van de klager voorkomen. In de volgende gevallen is bemiddeling (nog) niet mogelijk:

 • als de klagende partij zich nog niet tot de tegenpartij heeft gewend
 • als er al een rechterlijke uitspraak is gedaan over het geschil
 • als uit het contract blijkt dat het geschil door alternatieve procedure (arbitrage) moet worden opgelost

Doorverwijzing

In veel landen verlenen instellingen zoals de International Chamber of Commerce (ICC) faciliteiten voor arbitrage. Er zijn ook gespecialiseerde instituten. Indien de (buitenlandse) klager stappen wil ondernemen in Nederland, dan kan hij terecht bij:

 • een advocatenkantoor in Nederland of een advocatenkantoor in het land van de zakenpartner
 • een gerechtsdeurwaarder
 • een incassobureau
 • een bemiddelingsinstituut

Heeft een handelsgeschil naast burgerlijke, ook strafrechtelijke consequenties voor een in Nederland gevestigde (rechts)persoon? Dan is het verstandig een kopie van het dossier ter informatie op te sturen naar de Nederlandse inspectiediensten met onderzoeksbevoegdheid, zoals:

Het is aan de opsporingsdienst om te reageren op uw informatieverschaffing. Verwacht van de Nederlandse ambassades geen beslissingen over de mogelijkheid van strafbaarheid van het geschil.

Arbitrage bij een internationaal geschil

Het is ook mogelijk economische geschillen via een alternatief proces op te lossen; arbitrage. Rechtbanken zijn doorgaans objectief, maar de afhandeling van handelsgeschillen duurt soms lang. Dat verschilt per land. Arbitrage biedt meer voordelen ten opzichte van een gerechtelijke procedure:

 • goedkoper
 • minder formeel
 • over het algemeen sneller
 • mogelijkheid om te kiezen voor de uitvoerende instantie, de taal en het recht dat van toepassing is
 • de uitspraak is vaak makkelijker uitvoerbaar
 • arbitrage uitvoerders zijn gespecialiseerder en beschikken over meer expertise dan rechters

Bij opname van een arbitrageclausule in contracten heeft u de mogelijkheid een nationaal of internationaal gerecht als arbitrage-instantie aanwijzen. Elk land heeft daarnaast vaak zijn eigen wetgeving op het gebied van arbitrage. Een overzicht is te vinden op de website van de International Council for Commercial Arbitration (ICCA).

Meer informatie

Bron: ondernemersplein.kvk.nl

Eén antwoord van de overheid

InfoPage