Sponsor worden, slim of niet?

Ondernemers krijgen regelmatig de vraag of ze een persoon, vereniging of evenement willen sponsoren. Maar hoe word je sponsor, wat levert het op en is sponsoring aftrekbaar? Ontdek of sponsoring voor jou interessant is.

Sponsoring vindt plaats op kleine en grote schaal. Op lokaal, nationaal en internationaal niveau. Van Eurovisie Songfestival en professionele voetbalclub tot plaatselijke braderie.

Wat is sponsoring?

Sponsoring is de financiële of materiële investering in een project, programma of persoon op het gebied van sport, cultuur en entertainment, of een maatschappelijk doel (bron: Kees van Maren, auteur van het boek Sponsoring). De gesponsorde levert een zakelijke tegenprestatie, zoals communicatiemogelijkheden. De ondernemer ontvangt altijd een tegenprestatie, anders is er sprake van een donatie.

Je kunt sponsoren op verschillende gebieden, zoals:

 • Sport, bijvoorbeeld een tennisclub ondersteunen.
 • Maatschappelijk, zoals een goed doel steunen.
 • Evenementen, denk aan een festival sponsoren.
 • Kunst- en cultuur, zoals verfmaterialen leveren aan een cultureel initiatief.
 • Wetenschappelijk, bijvoorbeeld een wetenschappelijk onderzoek steunen.

Het een sluit het ander niet uit, je combineert gemakkelijk verschillende mogelijkheden zoals het sponsoren van een marathonloop voor een goed doel. Dit is sport - en maatschappelijke sponsoring in één.

Is sponsoring aftrekbaar?

Zakelijk

Wanneer jij als ondernemer sponsort in ruil voor publiciteit, dan zijn de sponsorkosten 100% aftrekbaar. Sponsoring vindt dan plaats vanuit een zakelijk oogpunt. Denk aan naamsbekendheid, product- of merkintroductie en personeelswerving. Hierbij wordt ook de btw als voorbelasting verwerkt in je aangifte omzetbelasting. De gesponsorde schrijft een factuur uit aan jouw bedrijf en over deze sponsorbijdragen wordt btw geheven. Deze kostenpost is ook aftrekbaar wanneer je onderneming in het betreffende jaar fiscaal verlies lijdt.

Privé

Bij sponsoring uit privéoogpunt (geen zakelijk belang) is er sprake van een gift. Ook bij een gift zijn de kosten (deels) aftrekbaar. Hieraan is wel een aantal voorwaarden verbonden.

Doel bepalen

Sponsoring is niet alleen weggelegd voor grote organisaties, hoewel die doorgaans wat meer te besteden hebben dan een mkb’er of zzp’er. Budgetten variëren. Denk niet te groot, lokaal zijn er ook genoeg initiatieven. Advertenties van jouw bedrijf op de website, jouw bedrijfsnaam in socialmediaberichten of je bedrijfslogo in het programmaboekje van een theatergezelschap. En je kunt ook een kleiner onderdeel van een evenement sponsoren in plaats van het hele evenement.

De praktijk: champagne

Theo Vrolijk is, samen met vijf vrienden, eigenaar van Brut & Bubbels. Hij verzorgt champagnepresentaties en proeverijen. Brut & Bubbels ontstond uit een groep vrienden die elkaar veertig jaar geleden op het voetbalveld voor het eerst tegenkwam. Vanuit sentiment en betrokkenheid sponsoren ze daarom al veertien jaar hun oude voetbalclub. Met een reclamebord langs het hoofdveld en een bal per seizoen. Wat zij als tegenprestatie ontvangen? “Bij iedere nieuwjaarsreceptie van de club schenken wij onze champagne, we organiseren regelmatig een champagneproeverij en leveren champagne bij kampioenschappen van selectie-elftallen. Door deze activiteiten hebben we nieuwe klanten gekregen.”

Betrokkenheid of versterken naamsbekendheid?

Bepaal of, en waarom je wilt sponsoren. En wat je er uiteindelijk mee wilt bereiken. Ongeacht of je al een aanvraag hebt ontvangen of niet. Wil jij bijvoorbeeld vanuit betrokkenheid het hockeyteam van je dochter steunen? Met het plaatsen van een logo op de teamoutfit zorg je voor extra zichtbaarheid.

Is je doel het versterken van je naamsbekendheid bij een specifieke doelgroep of het versterken van je imago of loyaliteit? Zet sponsoring dan in als onderdeel van je marketingcommunicatiestrategie. Je vergroot hiermee ook je zakelijke netwerk. Naast commerciële overwegingen toon je maatschappelijke betrokkenheid wanneer je lokale of goede doelen sponsort.

De ideale klik

Heb je naast een emotionele klik ook een inhoudelijke match met het initiatief? Stel je bent eigenaar van een speelgoedwinkel, dan sluit het sponsoren van jeugdactiviteiten beter aan dan bijvoorbeeld een evenement voor studenten. Check voor jezelf of je gekozen sponsorpartner aansluit bij de missie en visie van jouw bedrijf en doelgroep.

De praktijk: binding met de jeugd

Zussen Sonja en Jacqueline Evers zijn de oprichters van Online Evers Marketing en sponsoren jeugdsoftbal met shirts, ballen en via clinics. “We focussen ons specifiek op de jeugd. Een bewuste keuze omdat we hier de meeste binding mee hebben. De dochter van Jacqueline softbalt op hoog niveau en dit deden wij tijdens onze jeugd ook. Er komen niet direct nieuwe opdrachten uit. Wel worden onze website en socialmediakanalen vaker bezocht op de dagen vlak na een clinic waarbij ons logo op een poster is afgebeeld. Het gaat ons vooral om het maatschappelijke aspect. De jeugd wordt gestimuleerd om te gaan sporten en softbal is geen populaire sport waardoor er minder geld in omgaat dan bijvoorbeeld hockey.”

Samenwerken

Sponsoren is een vorm van samenwerken. Heb je een samenwerking gevonden die goed past bij jou en de waarden van jouw bedrijf? Dan is het bespreken van de sponsorsamenwerking de volgende stap. Maak duidelijke afspraken en plan evaluatiemomenten in. Zo maak je doelen beter meetbaar. En kun je tijdig bijsturen als resultaten tegenvallen. Leg vooraf je verwachtingen vast:

 • Welke resultaten verwacht je?
 • Hoe lang wil je samenwerken?
 • Welk rendement wil je als ondernemer uit de samenwerking halen?
 • Welke tegenprestaties biedt de gesponsorde aan?

Sponsoring, interessant voor jou?

Met sponsoring kun je mooie initiatieven steunen. Maak hiervoor wel een bewuste keuze. Doe het goed of doe het niet. Begin er aan als je over voldoende financiële middelen en tijd beschikt en als het goed past bij jou en je bedrijf.

De praktijk: een lastig echtpaar

Anne Bos, mede-eigenaar van een tandartsenpraktijk in de Meern kiest er bewust voor om niet te sponsoren. “We worden regelmatig benaderd, vaak via bekenden. Het is bij ons geen financiële of maatschappelijke overweging. Commercie en zorg is een lastig echtpaar. We maken gebruik van andere mogelijkheden om meer naamsbekendheid te krijgen, zoals via schermen in onze wachtkamers.”

Professionele aanpak

Heb je tijd en mogelijkheden, geef dan optimaal bekendheid aan je sponsoractiviteiten via jouw eigen website of social media. Door een video of blog laat je jouw doelgroep weten wie en waarom je sponsort. Heb je zelf weinig tijd? Vraag dan hulp aan de gesponsorde. Zo kun je samen optrekken bij het maken van content, zoals een tekst over de samenwerking of foto’s van een event waarop zichtbaar is dat jij sponsort. En die je vervolgens beiden deelt via de eigen mediakanalen.

Nadelen

Maak vooraf een goede afweging waarom je wel of niet wilt sponsoren en wat je hiervan verwacht. Naast alle voordelen kent sponsoring ook een paar nadelen:

 • Het kost tijd en geld, zeker als je het professioneel aanpakt.
 • Resultaten zijn moeilijk meetbaar, het is niet altijd inzichtelijk wat het je kost en oplevert.
 • Je loopt risico op reputatieschade wanneer de gesponsorde negatief in het nieuws of op social media verschijnt.