KVK.nl niet beschikbaar

Op dit moment is onze website niet beschikbaar vanwege een storing. Wij doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat je zo snel mogelijk weer van onze diensten gebruik kunt maken. Excuses voor het ongemak.

Wat betekent dat voor jou?

Op KVK.nl is het niet mogelijk om registraties en wijzigingen in de registers (KVK Handelsregister, UBO, LEI en Jaarrekeningen) door te voeren. Ook kun je geen producten of diensten afnemen. Ook de actuele content en informatie over ondernemen zijn onbereikbaar.

Op de hoogte blijven van storingen en onderhoud?

Via onze Statuspagina blijf je op de hoogte van onderhoud, aanpassingen en storingen.


KVK.nl unavailable

Our website is currently unavailable due to an outage. We are doing our utmost to ensure that you can use our services again as soon as possible.

What does that mean for you?

You cannot make registrations or report changes to the registers (KVK Business Register, UBO, LEI, and Financial statements) on KVK.nl. Nor can you purchase any products or services. Content articles and information about doing business are also inaccessible.

Stay informed about maintenance and outages?

Stay informed about maintenance, updates, and outages via our Status page.