KvK en de wet

Voor de uitvoering van haar wettelijke taken baseert de KvK zich op de volgende wetten en regels.

Wetten

Regels

Algemene Maatregelen van Bestuur

Ministeriële regelingen

Regelingen KvK

Mededinging en Concurrentietoets

De KvK werkt samen met anderen, maar levert geen diensten die marktpartijen bieden. Om dit te borgen is in de Memorie van Toelichting van de Wet op de KvK een zogenaamde concurrentietoets ingeregeld.

Bij elke nieuw ontwikkelde activiteit wordt vastgelegd tot welke wettelijke taak van de KvK deze hoort. Voor activiteiten die vallen onder Innovatiestimulering en Facultatieve taken moet de concurrentietoets worden uitgevoerd. Voor de facultatieve taken zijn ook de gedragsregels van de Wet Markt en Overheid van toepassing.

Wilt u meer weten? Neem dan contact op.