Missie en visie

De KvK voorziet ondernemers van betrouwbare bedrijfsinformatie, kennis en advies op maat. De behoefte van de ondernemer is leidend in de manier waarop wij onze taken uitvoeren.

De KvK is een zelfstandig bestuursorgaan. Wij ondersteunen mensen die een onderneming willen beginnen, ondernemers die al actief zijn en bedrijven die ambities hebben voor internationale handel, innovatie, vernieuwing en groei. Dit doen we vanuit onze missie, visie en strategie.

Missie

Het is onze missie om het leven van ondernemers makkelijker te maken met zinvolle informatie. Met onze kennis, expertise en advies leveren we een bijdrage aan het ondernemersklimaat in Nederland. Zo ondersteunen we Nederlandse bedrijven richting een groter innovatievermogen en concurrentiekracht. Dit komt de welvaart en het welzijn in ons land ten goede.

Visie

Voor de economische ontwikkeling en het behoud van de welvaart van Nederland is een gezond en innovatief bedrijfsleven van cruciaal belang. Ondernemers leveren hiervoor het belangrijkste fundament. De diversiteit van typen ondernemers kleurt de diversiteit van ons aanbod. Met onze dienstverlening geven wij hen antwoord op hun belangrijkste vragen. Via die ondersteuning dragen we bij aan de productiviteit, groei en werkgelegenheid van Nederlandse bedrijven.

Strategie

We hanteren de volgende strategie om onze missie te realiseren:

  • Verdere uitbouw en verbetering van onze online dienstverlening.
  • Faciliteren van ondernemers in het digitale verkeer met de overheid.
  • Handhaven van onze dienstverlening via call–kanaal, face to face, evenementen en het nieuwe fysieke Ondernemersplein.
  • Stimuleren van grootschalig gebruik van beschikbare big data (bijvoorbeeld via hackathons) en zo ook het innovatievermogen van ondernemers aanmoedigen.
  • Faciliteren van ondernemerschap in de regio en de samenwerking tussen verspreide initiatieven om zo tot een groter effect te komen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over thema’s (privacy, open data en het Handelsregister) die de KvK raken?