Raad van Bestuur

De leiding van de KvK is in handen van de vier leden van de Raad van Bestuur. Deze leden hebben naast hun bestuurlijke verantwoordelijkheid ook een operationele eindverantwoordelijkheid voor één of meedere organisatieonderdelen. Hiermee zijn korte overleg- en beslislijnen gegarandeerd.

De leden van de RvB

  • Claudia Zuiderwijk (voorzitter)
  • Hankie van Baasbank
  • Henk ten Cate
  • Rob Coolen

Gedragscode RvB