Dit zijn we

De KvK is een zelfstandig bestuursorgaan. We hebben een landelijke sturing, gekoppeld aan regionale binding met inhoudelijke inbreng van onze adviesraden.

Raad van Bestuur

De leiding van de KvK is in handen van de vier leden van de Raad van Bestuur. Deze leden hebben naast hun bestuurlijke verantwoordelijkheid ook een operationele eindverantwoordelijkheid voor één of meerdere organisatieonderdelen. Hiermee zijn korte overleg- en beslislijnen gegarandeerd.

Over de Raad van Bestuur