KvK ook in Europa actief

De Kamer van Koophandel is ook actief in Europa. De KvK adviseert over EU-beleid, neemt deel aan Europese projecten en organiseert evenementen. Vaak in samenwerking met Eurochambres, de Europese koepelorganisatie van Kamers van Koophandel. Om ervoor te zorgen dat ondernemers ook in Europa altijd verder komen met ondernemen.

EU-beleidsadvisering

Adviseren over zaken die de economische belangen van handel, ambacht, industrie en dienstverlening raken, is een van de taken van de KvK. Omdat naar schatting tussen de 60 en 75% van de in Nederland geldende wet- en regelgeving uit Europa komt, houdt dit niet op bij de grens.

Voor de Europese beleidsmakers is de KvK een onafhankelijke en betrouwbare bron van expertise, cijfers en feedback over alles wat met ondernemen te maken heeft. De KvK levert regelmatig een bijdrage aan raadplegingen van de Europese Commissie, voorziet Europarlementariërs van informatie of reageert op voorstellen voor nieuwe wetgeving.

Belangrijke dossiers zijn bijvoorbeeld de de Europa 2020 strategie, de Small Business Act (SBA) en het wegnemen van belemmeringen op de interne markt voor goederen en diensten, bijvoorbeeld door goede implementatie van de Dienstenrichtlijn.

EU-beleidsadviezen

Europese programma’s en projecten

De KvK neemt deel aan Europese programma’s en projecten die ondernemerschap en internationale handel bevorderen of bijdragen aan de ontwikkeling van organisaties in landen met potentie voor Nederlandse ondernemers. Vooral in kandidaat-lidstaten en buurlanden van de EU. Voorbeelden van dit soort programma´s zijn Erasmus for Young Entrepeneurs, EU-Turkey Chamber Forum, East Invest, Understanding China en A helping hand to SMEs – begeleiding bij bedrijfsovername. Lees meer over deze Europese programma´s en projecten.

Evenementen

Een paar voorbeelden van Europese evenementen die de KvK (mede) organiseert of ondersteunt:

  • European Parliament of Enterprises: iedere 2 jaar nemen 750 ondernemers uit de hele EU één dag de plaats in van de Europarlementariërs in het Europees Parlement, om te debatteren en te stemmen over de belangrijkste actuele ondernemerskwesties.
  • EU-bedrijfslevendag: bezoek van een delegatie Nederlandse bedrijven aan de Europese instellingen in Brussel om het wederzijds begrip te bevorderen.
  • Europese MKB-Week: een jaarlijkse campagne om het ondernemerschap in Europa te bevorderen en ondernemers bekend te maken met mogelijkheden tot ondersteuning.
  • European Enterprise Promotion Awards: Europese awards voor ondernemerschapsbevordering voor initiatieven die het succesvolst zijn in het bevorderen van ondernermerschap.

Vlag Europa