Op 28 december 2009 is de dienstenrichtlijn in alle EU-lidstaten en Liechtenstein, IJsland en Noorwegen ingevoerd. Het belangrijkste doel van de Dienstenrichtlijn is om de vestiging van dienstverrichters in andere lidstaten en het vrije verkeer van diensten tussen de lidstaten onderling te vergemakkelijken.

Verplichtingen die de EU-dienstenrichtlijn aan de lidstaten geeft:

  • administratieve vereenvoudiging en inrichting van het 'één loket' voor bedrijven. Via dit loket moet informatie aan dienstverrichters en afnemers worden verstrekt en alle procedures en formaliteiten zoals vergunningen moeten via dit loket elektronisch kunnen worden afgewikkeld.
  • Juridische en administratieve belemmeringen wegnemen. Nationale wet- en regelgeving mag niet discrimineren en moet evenredig zijn. Doen nationale regels dat wel, dan moeten ze worden geschrapt of vereenvoudigd.
  • De verplichting tot grensoverschrijdende administratieve samenwerking en informatie-uitwisseling tussen bevoegde instanties.
  • De bevordering van de kwaliteit van dienstverlening door verplichte informatieverstrekking en transparantie van dienstverrichters en aangeboden diensten.

Nederlands dienstenloket

De Dienstenrichtlijn is in de Dienstenwet vastgelegd in Nederlandse wetgeving. Het in de Dienstenwet genoemde 'één loket' of Dienstenloket waar dienstverleners vergunningen van de overheid online kunnen aanvragen en krijgen, is in Nederland ondergebracht bij 'Antwoord voor bedrijven'. Bekijk hier ook het overzicht van buitenlandse Dienstenloketten.