E-Government

Als moderne publieke dienstverlener heeft de KvK de digitale overheid volledig omarmd. Zo is de KvK als (toekomstig) uitvoerder betrokken bij diverse initiatieven van het Europees e-government actieplan. Met de inzet van nieuwe technologie worden diensten slimmer, toegankelijker, makkelijker en sneller. Dit is ook wat de ondernemer van ons verwacht.

Europees Actieplan

Het Europees Actieplan voor E-overheid 2016-2020 versnelt de digitalisering van overheidsdiensten en bevordert de coördinatie en samenwerking binnen Europa. Voor de grensoverschrijdende interoperabiliteit is het hierbij essentieel dat de EU-lidstaten open diensten en technische standaarden (zoals eID en e-levering) hergebruiken.

Principes

Het Europees actieplan benoemt een aantal principes voor (nieuwe) e-overheidinitiatieven, te weten:

 • standaard digitaal (Digital-by-Default)
 • eenmalige uitvraag, meervoudig gebruik
 • inclusief & toegankelijk
 • open & transparant
 • standaard grensoverschrijdend (cross-border by default)
 • interoperabel
 • betrouwbaar & veilig

Prioriteiten

In het actieplan staan drie prioriteiten:

 • moderniseren van overheidsdiensten met essentiële digitale hulpmiddelen (key digital enablers), zoals eID, e-handtekeningen, e-levering en e-facturering;
 • bevorderen van mobiliteit van burgers en bedrijven door grensoverschrijdende interoperabiliteit te realiseren;
 • vereenvoudigen van digitale interactie tussen overheidsdiensten, ondernemers en burgers met hoogkwalitatieve overheidsvoorzieningen.

Initiatieven

Om deze prioriteiten te realiseren noemt de Europese Commissie in het plan een twintigtal initiatieven. Bij de volgende initiatieven is de KvK als (toekomstig) uitvoerder nauw betrokken:

 • Digitale toegangspoort (Single Digital Gateway): een toegangspoort met gebruiksvriendelijke informatie over alle Europese en nationale regels, rechten, procedures en hulp bij het zakendoen in andere EU-landen. Het digitale ondernemersplein met alle relevante overheidsinformatie voor ondernemen in Nederland zal hier op aangesloten worden.
 • Onderlinge koppeling van Europese bedrijvenregisters en de aansluiting ervan op het Europese e-justitieportaal; via dit systeem (BRIS) kan gezocht worden naar informatie over vennootschappen die zijn geregistreerd in EU-lidstaten en in IJsland, Liechtenstein of Noorwegen.
 • TOOP (proefproject) bevordert de eenmalige aanlevering van gegevens door ondernemers en meervoudig gebruik daarvan door overheidsdiensten.
 • EU-brede procedures voor online bedrijfsregistratie en deponering van documenten en voor grensoverschrijdende zetelverplaatsing, fusies en splitsingen.

Prestaties en vooruitgang: e-government benchmark 2016

De digitale prestaties van de 28 Europese overheden zijn zeer verschillend, blijkt uit de e-government benchmark 2016. Daarin staan gemiddelden van scores op gebruiksvriendelijkheid, transparantie, grensoverschrijdende mobiliteit en essentiële digitale hulpmiddelen. In het kaartje valt een “digitale diagonaal” door Europa te onderscheiden van het zuidwesten naar het noordoosten. We zien bovengemiddelde prestaties voor landen die boven deze lijn liggen (en meestal ook meer vooruitgang). Onder deze lijn zien we het tegenovergestelde. Nederland doet het goed als "accelerator" met vooruitgang en prestaties boven het EU-gemiddelde.
Bron: E-government Benchmark 2016 (Europese Commissie)