Jaarlijks bezoek aan Europese instellingen

De Kamer van Koophandel bezoekt jaarlijks de Europese instellingen in Brussel met een groep succesvolle en innovatieve Nederlandse ondernemers. Om de EU en ondernemers een beetje dichter bij elkaar te brengen, worden gesprekken gevoerd met een aantal belangrijke EU politici en beleidsmakers zoals Nederlandse Europarlementariers. Ondernemers raken zo meer bekend met de werking van de Europese Unie en het Europees ondernemingsbeleid.

Tegelijkertijd krijgen de Europese beleidsmakers zo beter zicht op de dagelijkse uitdagingen van het MKB. Ze ontvangen directe feedback van bedrijven op hun beleid en horen van ondernemers wat ze vindenĀ over actuele onderwerpen als de eurocrisis.

Doelstellingen

  • wederzijds begrip bevorderen tussen ondernemers en beleidsmakers;
  • bijdragen aan een goed Europees ondernemingsklimaat.

Deelnemers

De Kamer van Koophandel selecteert de deelnemers ieder jaar op eigen initatief en nodigt deze vervolgens persoonlijk uit.

Video 'Dutch business meets EU'

Bekijk de videofilm van de bedrijfslevendag 'Dutch business meets EU'. De Europese Unie vanuit ondernemersperspectief.