Een overzicht van uitgebrachte beleidsadviezen:

  • Advies KvK over het Voorstel van de Europese Commissie voor een richtlijn over besloten eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (juli 2014). Download pdf. Update advies (september 2015): download pdf.
  • Bijdrage aan de raadpleging van de Europese Commissie over het 'Entrepreneurship2020 Action Plan' (september 2012, Engels). Download pdf.
  • Position paper over het Voorstel van de Europese Commissie voor een Verordening tot vaststelling van een programma voor het concurrentievermogen van het MKB - COSME (maart 2012, Engels). Download pdf.
  • Position paper over het Voorstel van de Europese Commissie voor een Richtlijn met betrekking tot de koppeling van handelsregisters - wijziging richtlijn 89/666/EEG, 2005/56/EG en 2009/101/EG (september 2011, Engels). Download pdf.
  • Bijdrage aan de raadpleging van de Europese Commissie 'kleine bedrijven, grote wereld - een nieuw partnerschap om het MKB te helpen wereldwijde kansen te benutten' (juli 2011, Engels). Download pdf
  • Bijdrage aan de raadpleging van de Europese Commissie over de herziening van de Small Business Act (juli 2010, Engels). Download pdf.

  • Bijdrage aan de raadpleging van de Europese Commissie over 'slimme regelgeving' (juni 2010, Engels). Download pdf.

  • Standpunt over de raadpleging van de Europese Commissie over het versterken van de steun aan het EU MKB-bedrijven in markten buiten de EU (februari 2010, Engels). Download pdf.

  • Bijdrage aan het groenboek van de Europese Commissie over de koppeling van ondernemingsregisters (januari 2010, Engels). Download pdf.

  • Position paper over het Voorstel van de Europese Commissie voor een Richtlijn voor de jaarrekening van micro-bedrijven - wijziging Richtlijn 78/660/EEG (maart 2009, herzien februari 2010). Download pdf.