Eurochambres

Eurochambres is de Vereniging van Europese Kamers van Koophandel, opgericht in 1958 en gevestigd in Brussel.

Netwerk

Eurochambres is een netwerk van:

De Nederlandse KvK is sinds de oprichting lid van Eurochambres. We nemen deel in het bestuur, het maandelijkse EU-coördinatieoverleg van Europese KvK’s en diverse werkgroepen, zoals de werkgroepen digitalisering en MKB-financiering.

Activiteiten

  • Behartigen van de belangen van Europese KvK’s en bedrijven bij de Europese instellingen;
  • Ontwikkelen en managen van Europese programma’s en projecten voor KvK’s;
  • Kennis- en informatieuitwisseling tussen KvK’s.