Beloning nationale, regionale en lokale initiatieven

De Europese Commissie erkent en beloont ieder jaar nationale, regionale en lokale initiatieven, die ondernemers ondersteunen en ondernemerschap stimuleren. Kandidaten moeten aantonen hoe hun initiatief tijdens een periode van 2 jaar voorafgaand aan het jaar van de prijsuitreiking het ondernemen heeft vergemakkelijkt en de economie in de regio heeft gestimuleerd. De Kamer van Koophandel geeft middels haar promotiekanalen bekendheid aan dit initiatief.

De volgende instanties kunnen in aanmerking komen:

  • nationale organisaties, gemeenten, steden, regio’s en gemeenschappen;
  • publiek-private partnerschappen tussen publieke autoriteiten en ondernemers;
  • onderwijsprogramma’s en bedrijfsorganisaties uit de hele EU en IJsland, Kroatie, Noorwegen, Servië en Turkije.

Kandidaten kunnen deelnemen in 5 categorieën:

  • bevordering van ondernemerschap;
  • investering in vaardigheden;
  • verbetering van de bedrijfsomgeving;
  • bevordering van de internationalisering van ondernemingen;
  • verantwoord en inclusief ondernemerschap.

Voordelen van deelname en selectie

Deelname aan de awards levert voor deelnemers zichtbaarheid, erkenning, media-aandacht en contacten op. De selectie van genomineerden vindt in twee fasen plaats. De eerste fase is een nationale selectieronde waar twee kandidaten geselecteerd worden. In de tweede fase nemen deze twee genomineerden namens Nederland deel aan de Europese uitreiking van de European Enterprise Promotion Awards en kunnen zichzelf in een internationale omgeving presenteren.

Concrete resultaten

Elk jaar strijden ongeveer 350 organisaties in de nationale en internationale wedstrijdronden, met meer dan 50 initiatieven voor de European Enterprise Promotion Awards. Sinds het begin van de Awards hebben bijna 2.000 projecten zich voor deze verkiezing ingeschreven. Bij elkaar hebben zij bijgedragen aan het ontstaan van meer dan 10.000 nieuwe bedrijven en meer dan 70.000 nieuwe banen en hebben zij het voortbestaan van meer dan 30.000 banen veiliggesteld.

Bekijk de video over de Europese Enterprise Promotion Awards

Logo Europese Enterprise Promotion Awards