Ondernemers uit de EU voor één dag Europarlementariër

Sinds 2008 organiseren Eurochambres en de Europese Kamers van Koophandel iedere 2 jaar het European Parliament of Enterprises.

Tijdens dit unieke evenement nemen 750 ondernemers uit de 27 EU-lidstaten voor één dag de plaats in van de Europarlementariërs in het Europees Parlement in Brussel. In het bijzijn van de relevante Europese beleidsmakers en media debatteren en stemmen ze over de belangrijkste actuele ondernemerskwesties, precies zoals de echte leden van het Europees Parlement dat doen. De stemresultaten worden na afloop officieel aangeboden aan het voorzitterschap van de EU. Nederland heeft 26 ondernemerszetels in het EPE.

Doelstellingen van het European Parliament of Enterprises

  • bijdragen aan een goed Europees ondernemersklimaat;
  • wederzijds begrip bevorderen tussen ondernemers en beleidsmakers;
  • contacten leggen met ondernemers en beleidsmakers.

Video EPE

Bekijk de videofilm voor een indruk van het Europees Ondernemersparlement in werking.

Nederlandse deelname EPE 14 oktober 2010

De Nederlandse delegatie in het EPE is via een verdeelsleutel geselecteerd door de regionale Kamers van Koophandel. Bekijk het overzicht van de Nederlandse leden van het Europees Ondernemersparlement 2010.

Meer informatie

Het European Parliament of Enterprises 2012 is niet doorgegaan vanwege de tijdelijke sluiting van de plenaire zaal van het Europees Parlement.

logo European Parliament of Enterprises