Europees MKB-beleid

Het midden- en kleinbedrijf is de motor achter de Europese economie. Ze vertegenwoordigt 99% van alle bedrijven. In de afgelopen 5 jaar, heeft het MKB ongeveer 85% van de nieuwe banen gecreƫerd en ongeveer tweederde van de totale werkgelegenheid. Om het MKB te ondersteunen, heeft de EU diverse initiatieven ontwikkeld.

Small Business Act

De Small Business Act (SBA) is het overkoepelende kader voor het Europese MKB-beleid. Het kader beoogt het ondernemerschap te bevorderen, het MKB voorop te stellen bij het maken van regelgeving en publieke dienstverlening en groeibelemmeringen aan te pakken.

Belangrijkste prioriteiten van de SBA:

  • bevorderen van ondernemerschap
  • minder regeldruk
  • toegang tot financiering
  • toegang tot (internationale) markten

De SBA bevat een aantal concrete acties om deze prioriteiten te realiseren. De KvK draagt hier actief aan bij met haar dienstverlening.

Start-up & scale-up initiatief

Het eind 2016 gelanceerde Start-up & Scale-up initiatief van de Europese Commisie moet start-ups helpen doorgroeien naar scale-ups. Concrete acties van het Start-up & Scale-up initiafief zijn:

De KvK heeft haar expertise ingebracht in de openbare raadpleging over dit initiatief. Een ander initiatief van deze orde op Nederlandse bodem, is NL Groeit. NL groeit is een mentoring- en opleidingsplatform dat het groeivermogen van het MKB stimuleert. Het platform is een initiatief van de KvK, het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en NLevator.

Netwerk van MKB-ambassadeurs (SME Envoy network)

Ieder EU-land heeft een MKB-ambassadeur aangewezen om MKB-vriendelijk beleid en regelgeving binnen te promoten. Pieter Waasdorp, directeur ondernemerschap bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), is de Nederlandse MKB-ambassadeur (SME Envoy). Een aantal keer per jaar komt dit netwerk bij elkaar om de implementatie van SBA-acties te bespreken, nieuwe acties voor te stellen en goede voorbeelden uit te wisselen. De belangrijkste Europese business organisaties, waaronder Eurochambres, zijn hier ook bij. Lees het KvK-interview met Pieter Waasdorp voor meer info.

Ook op Europees niveau is er een SME Envoy. Dit is mevrouw Elzbieta Bienkowska, eurocommissaris voor de interne markt, industrie, ondernemerschap en het MKB. Haar taak is het om de MKB belangen binnen het beleid van de hele Europese Commissie te bevorderen.

Het SME Envoy network heeft een MKB-actieprogramma dat de acties uit de SBA aanvult. Het document geeft inzicht in nationaal MKB beleid en goede voorbeelden en identificeert richtingen en kansen voor actie op Europees en nationaal niveau.
Lees het MKB-actieprogramma van de SME envoys.

Implementatie Small Business Act

Een van de belangrijkste tools om de SBA-implementatie te bewaken is, is het jaarlijkse MKB-prestatieoverzicht (SME Performance Review) van de Europese Commissie. Daarbij verschijnt een SBA Factsheet waarin staat hoe hoog Nederland scoort op MKB-vriendelijkheid op verschillende gebieden. De KvK draagt hier jaarlijks aan bij met onder meer onderzoekinformatie.