Erasmus for Young Entrepreneurs (2009-2015)

Erasmus voor ondernemers is een grensoverschrijdend uitwisselingsprogramma dat nieuwe en aspirant ondernemers de kans biedt om gedurende een periode van 1 tot 6 maanden de nodige kennis en ervaring op te doen bij een ervaren ondernemer die een klein bedrijf runt in een ander EU-land. Om de kosten van hun verblijf te dekken ontvangen de aspirant ondernemers een beurs van de Europese Commissie.

Erasmus for Entrepreneurs wordt geïmplementeerd door een netwerk van KvK's, incubators, agentschappen en universiteiten in alle EU lidstaten. De rol van intermediaire organisaties is promotie van het programma, werving en selectie van ondernemers, matchmaking en het bieden van ondersteuning bij de uitwisselingen. Kamer van Koophandel Nederland is vanaf februari 2013 intermediaire organisatie voor het programma in Nederland. Meer informatie over Erasmus for Entrepreneurs.

Logo Erasmus for young entrepeneurs

 

EU - Turkey Chamber Forum (2011-2013)

Het ETCF project heeft als doel wederzijdse kennisuitwisseling en begrip te bevorderen tussen Europese en Turkse Kamers van Koophandel ten behoeve van het bedrijfsleven. Het project bestaat uit activiteiten om de expertise over EU zaken binnen het Turks KvK netwerk te vergroten. Ook richt het zich op het versterken van de institutionele capaciteit van Turkse KvKs. Het gaat om de volgende activiteiten:

 • onderzoek onder Turkse en EU bedrijven;
 • een EU trainingsprogramma;
 • EU wetgevingsaudits voor Turkse bedrijven;
 • studiebezoeken voor Turkse KvK medewerker;s
 • partnerschappen tussen Turkse en EU KvK's;
 • beurzen voor deelname aan Eurochambres Academies.

ETCF heeft een looptijd van 2 jaar en wordt geimplementeerd door de Turkse Vereniging van Kamers van Koophandel (TOBB) en Eurochambres. De Nederlandse KvK heeft een bijdrage geleverd aan de samenstelling van het curriculum van het trainingsprogramma en neemt deel in een van de partnerschappen. Het budget bedraagt 5 mln. euro en wordt medegefinancierd door de Europese Unie. Meer informatie over EU-Turkey Chamber Forum.

Logo EU-Turkey Chamber Forum

 

East Invest (2011-2013)

East Invest is een regionaal investerings- en handelsbevorderingsproject tussen de EU en de 6 landen van het Oostelijk Nabuurschap: Armenië, Azerbeidzjan, Wit-Rusland,Georgië, Moldavië en Oekraïne. East Invest richt zich op directe handel en investeringen en de ontwikkeling van competenties bij ondernemersorganisaties en het MKB in genoemde landen. Het project bestaat uit een scala aan praktische activiteiten zoals b2b meetings, seminars & workshops, twinnings van organisaties, sectorstudies en bezoek aan internationale beurzen.

East Invest is een initiatief van de Europese Commissie, dat wordt gecoördineerd door Eurochambres en uitgevoerd door East Alliance. East Alliance is een consortium van meer dan 80 kamers van koophandel en andere ondernemingsorganisaties uit alle betrokken landen, waaronder Nederland. Het project wordt gefinancierd door de Europese Unie en loopt van november 2011 tot oktober 2013. Het budget bedraagt bijna 9 miljoen euro.

Meer informatie over East Invest.

Logo East Invest

 

Understanding China (2010-2012)

Het programma Understanding China bevordert de uitwisseling van China-kennis tussen bedrijfsleven, intermediaire organisaties en kennisinstellingen. Om daarmee China beter te doorgronden en de dienstverlening aan het MKB verder te verbeteren. Het project wordt mede gefinancierd door de Europese Commissie en uitgevoerd door Eurochambres met een consortium van bedrijfsorganisaties, kennisinstellingen en denktanks zoals de University of Antwerp Management School, Friends of Europe, EU Observer en Kamers van Koophandel.

Het programma bestaat uit:

 • een trainingsprogramma voor medewerkers van intermediaire organisaties zoals de KvK;
 • 8 rondetafelbijeenkomsten voor MKB-bedrijven, universiteiten, intermediaire organisaties en beleidsmakers in Duitsland, Frankrijk, Italië, Malta, Nederland, Spanje, Tsjechië en Zweden. Onderwerpen: intellectueel eigendom, markttoegang, schone technologieën en investeren;
 • 3 topconferenties in Brussel;
 • een China adviesraad die de Europese Commissie over China adviseert;
 • een online 'China Ideas Community' met informatie over China.

Meer informatie over Understanding China

Logo understanding China

 

Executive Training Programme (ETP) Japan-Korea (2009-2010)

Het Executive Training Programme Japan/Korea is een trainingsprogramma voor managers van bedrijven die zaken willen doen met Korea & Japan. Er hebben 60 kandidaten uit de hele EU aan deelgenomen. De KvK was betrokken bij de werving en selectie van de Nederlandse deelnemers en de promotie van het programma.

Meer informatie over ETP

Logo ETP

 

A helping hand to SMEs: begeleiding bij bedrijfsovername (2007-2009)

Doel van dit pilot-project was om essentiële kennis en competenties die nodig zijn voor een succesvolle bedrijfsovername, over te dragen aan ondernemers. Het werd gefinancierd door de Europese Commissie en gecoördineerd door Eurochambres. Binnen het project hebben 890 ondernemers in de hele EU minstens 10 dagen gratis persoonlijke begeleiding ontvangen bij de overname van een bedrijf. In Nederland heeft de Kamer van Koophandel 18 bedrijven begeleid.

De verwachting is dat 1 op de 3 bedrijfseigenaren de komende 3 jaar met pensioen gaat. Dit zijn 690.000 MKB-bedrijven die ongeveer 2.8 miljoen banen vertegenwoordigen. Succesvolle bedrijfsoverdracht heeft een positief effect op de werkgelegenheid en de economie.

Meer informatie: projectbrochure A helping hand to SMEs – Mentoring Business Transfer (Engels)


Logo Europese Unie