Europese projecten

KVK is een actieve projectpartner in diverse EU-projecten voor ondernemers. Veelal zijn dit projecten die ondernemerschap en internationalisering op innovatieve wijze bevorderen.

Een overzicht van recente projecten:

InvestHorizon (2015 – heden)

InvestHorizon, een programma voor het mkb, vergroot het kansrijk aantrekken van investeringen. Ondernemers kunnen deelnemen aan online cursussen, coaching academies of zichzelf presenteren in een investeringsforum.

Consortium

Het uitvoerend consortium bestaat uit: ASTP-Proton, Eurochambres, IULG, Universiteit van Tilburg, F6S, European Business and Innovation Centre (EBN), European Business Angel Network (EBAN), European Crowdfunding Network (ECN) en Europe Unlimited (coördinator).

Participatie Europese KvK's

Projectpartners zijn de KvK’s van Nederland, Frankrijk, Italië, Letland, Spanje en Servië (via Eurochambres). KVK Nederland organiseert bewustwordings- en coaching seminars, promoot het programma en neemt deel aan de adviesraad.

Enterprise Europe Network (2015 – heden)

Het Enterprise Europe Network (EEN) ondersteunt ondernemers bij internationaal ondernemen en innovatie. Ook andere organisaties dan het mkb kunnen van EEN gebruikmaken, waaronder onderzoeksinstituten, universiteiten, technologiecentra en instellingen voor bedrijfs- en innovatieontwikkeling.

EEN ondersteuning bij internationaal groeien en innoveren

EEN ondersteunt ondernemers en organisaties (kosteloos) met:

  • Zakenpartners vinden (o.a. via een digitale database en bijeenkomsten).
  • Ondersteuning bij innovatie en technologische samenwerking.
  • Informatie over EU-financiering en projecten.
  • Informatie over Europese wet- en regelgeving.

Netwerkpartners

Het EEN-netwerk bestaat uit 600 organisaties in ruim 60 landen. Vanuit Nederland zijn dit de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) en KVK. EEN is opgezet door de Europese Commissie.

Ready2GO (2017 – heden)

Het Ready2GO pilot project ondersteunt 80 Europese bedrijven bij internationaal zaken doen in vijf geselecteerde doellanden: Canada, Chili, India, Kameroen en de Verenigde Staten. Begin 2017 werd het Ready2GO pilot project gelanceerd door de Europese Commissie (EC) en het Europees Agentschap voor het mkb (EASME).

Activiteiten

Het project bestaat uit de volgende activiteiten voor deelnemers:

  • een individueel trainings- en coachingsprogramma waarin een internationaliseringsplan wordt ontwikkeld;
  • groepstraining gericht op de vijf geselecteerde doellanden;
  • matchmaking.

Consortium

Het project wordt uitgevoerd door een internationaal consortium geleid door Promos – het Special Agentschap voor Internationale Activiteiten van de KvK van Milaan. De projectpartners zijn: Eurochambres, Formaper (Italië), Innovhub SSI (Italië) en de KvK’s van Birmingham (V.K), Kroatië, Estland, Polen, Auvergne (Frankrijk), Servië, Spanje en het Enterprise Europe Netwerk (EEN). De Nederlandse KVK participeert via Eurochambres en EEN.

Erasmus for Young Entrepreneurs (2009 – heden)

Erasmus for Young Entrepreneurs is een grensoverschrijdend uitwisselingsprogramma voor startende en bestaande mkb-bedrijven. Het programma bevordert groei van het mkb, ondernemerschap en het concurrentievermogen in de EU. Dat doet het programma onder meer met de uitwisseling van kennis en opbouw van vaardigheden, essentieel voor het organiseren van een mkb-bedrijf.

Uitwisselen van ervaring

In een periode van 1 tot 6 maanden krijgt de ondernemer kennis en vaardigheden aangereikt van een ervaren (kleine) mkb’er in een ander EU-land. Om de verblijfskosten te dekken, ontvangen de deelnemers een beurs van de Europese Commissie.

Intermediaire organisaties

Dit programma wordt geïmplementeerd door een netwerk van KVK's, incubators, agentschappen en universiteiten in alle EU-lidstaten. De intermediaire organisaties promoten het programma, werven en selecteren ondernemers, koppelen bedrijven en bieden ondersteuning bij uitwisselingen. KVK was intermediair voor het programma in Nederland van 2013 tot 2015.

Heeft deze informatie je geholpen?