Interne markt

De Europese interne markt is een gemeenschappelijke markt zonder binnengrenzen met een vrij verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal. Deze binnenmarkt bestaat uit de 28 EU-lidstaten en Noorwegen, IJsland, Liechtenstein en Zwitserland. De interne markt is de kern van de Europese Unie.

Eenvoudig internationaal zakendoen

Met de interne markt is zakendoen in Europa een stuk eenvoudiger en goedkoper geworden. Om deze vrije binnenmarkt te realiseren zijn namelijk honderden technische, juridische en bureaucratische belemmeringen opgeruimd. Bijvoorbeeld allerlei invoer- en uitvoerformaliteiten en douanecontroles. Ook zijn veel productvoorschriften geharmoniseerd en is het principe van wederzijdse erkenning geïntroduceerd.

Feiten en cijfers

 • De interne markt (EU-28) is een markt van meer dan 500 miljoen consumenten.
 • Het Bruto Binnenlands Product (BBP) van de EU bedraagt 14.714 miljard euro (2015). Dit is het grootste BBP ter wereld.
 • 2/3 van de totale handel in goederen van de EU betreft handel tussen EU-landen (2015).
 • De goederenhandel tussen EU landen is toegenomen van 800 miljard in 1992 tot 3070 miljard in 2015 (bijna een verviervoudiging).
 • 7% van de wereldbevolking woont in de EU. Toch is de EU goed voor 20% van de wereldwijde import en export in goederen en diensten.
  Bron: Eurostat, 2017

Belang interne markt voor Nederland

 • Ongeveer 72% van de Nederlandse goederenexport (waarde) gaat naar EU-landen. Iets meer dan de helft van de invoer in Nederland komt uit EU-landen (2015). Naar China en India gaat respectievelijk slechts 2% en 0,5% van de totale export; de invoer bedraagt 9% en 0,8%. Deze opkomende landen zijn echter wel zeer belangrijk voor de exportgroei.
 • Aan uitvoer van diensten gaat 50% (waarde) naar EU-landen; aan invoer is dat 40% (2015). De dienstenuitvoer- en invoer naar China en India bedragen respectievelijk minder dan 2% en minder dan 1%.
 • De export van goederen en diensten naar EU-landen, bepaalt ruim 20% van ons BBP. Van dit percentage is de benodigde import afgetrokken (2013).
 • Voor zowel buitenlandse investeringen uit EU-landen in Nederland als voor Nederlandse investeringen in EU-landen, bedraagt het aandeel ongeveer de helft (2015).
  Bronnen: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en De Nederlandse Bank (DNB)

Resterende belemmeringen

Met het realiseren van de interne markt is veel vooruitgang geboekt. Er zijn echter ook nog steeds een flink aantal belemmeringen. Dit geldt in het bijzonder voor digitaal zakendoen en het leveren van diensten. Het niet of onjuist toepassen van EU wetgeving door overheden in de EU-lidstaten is ook een bekend probleem. De voltooiing van de interne markt blijft dus “werk in uitvoering”. De Europese Commissie houdt op het scorebord van de interne markt bij hoe goed de EU-lidstaten de interne marktregels omzetten en toepassen.

KVK doet periodiek onderzoek naar resterende belemmeringen via het KVK-ondernemerspanel. Ook ontvangen we soms signalen via onze klantcontacten. Mocht het een overheidsinstantie EU-wetgeving niet goed naleven, dan kunnen ondernemers hiervoor terecht bij het klachtenloket voor de interne markt SOLVIT.

Offline en online belemmeringen aanpakken

Strategie voor de interne markt

De Europese commissie werkt met de strategie voor de interne markt aan het oplossen van de resterende en nieuwe belemmeringen aan nieuwe bedrijfsmodellen.

De strategie bestaat uit een aantal concrete acties rondom producten en diensten, waaronder:

 • bevorderen mobiliteit van dienstverleners
 • stimuleren ontwikkeling deeleconomie
 • aanpak beperkingen detailhandel
 • bewustwording van regels en de naleving daarvan

Strategie voor de digitale interne markt

Internet en digitale technologieën bieden enorme kansen voor innovatie en groei. Maar bedrijven ondervinden hinder van versnipperde regelgeving en specifieke knelpunten en daarmee een belemmering voor schaalvergroting. Daarom is de realisatie van een digitale interne markt (Digital Single Market) voor de Europese Commissie een prioriteit.

De knelpunten pakt de Europese Commissie aan met de strategie voor de digitale interne markt. Hierin staan onder meer maatregelen en acties rondom e-commerce, copyright, btw, pakketdiensten, e-privacy, telecomregels, cloud services, digitale vaardigheden en e-government. Download de factsheet van de strategie en de factsheet voor Nederland.

Rol KVK bij implementatie

KVK is nauw betrokken bij de realisatie van een aantal acties uit de (digitale) interne markt strategie, met name die op het gebied van e-government. Wij willen het digitale verkeer voor ondernemers met de overheid (informatie, interactie, transactie) zo makkelijk mogelijk maken.

Acties met betrokkenheid KVK:

Resultaten onderzoek KVK-Ondernemerspanel

KVK heeft in 2016 onderzoek gedaan naar de voordelen en belemmeringen van Nederlandse ondernemers bij het zakendoen op de Europese interne markt. 2.585 van de 6.576 ondernemers uit het KVK-ondernemerspanel hebben een vragenlijst over de interne markt ingevuld; een respons van 39,3%. De resultaten:

Belangrijkste voordelen

Makkelijker en goedkoper reizen, een grotere potentiële markt en een ruimere keuze aan producten en diensten worden door ondernemers gezien als de belangrijkste positieve zaken die de interne markt gebracht heeft. Bij de negatieve zaken zien ondernemers vooral de toestroom van goedkope arbeidskrachten en toegenomen concurrentie.

Grootste belemmeringen

Veel ondernemers ervaren nog steeds grote belemmeringen bij het zakendoen op de interne Europese markt. 36% van de exporteurs van goederen vindt verschillende nationale producteisen een grote belemmering bij het zakendoen in de EU. Bij exporteurs van diensten komen de complexiteit van BTW-regelgeving en BTW-procedures als grootste belemmeringen uit de bus (36% vindt dit een grote belemmering). Daarnaast zijn veel Nederlandse ondernemers onbekend met de regels die gelden op de Europese markt. Ruim 55% van de ondernemers die zakendoen met andere EU-landen is niet goed of helemaal niet geïnformeerd over de regels die op Europese markt gelden.

Profijt voor Nederland

Van de ondernemers die een mening hebben over het profijt voor Nederland van de interne markt, vindt 55% dat ons land (zeer) veel heeft geprofiteerd van de interne markt. 21% vindt dat Nederland hier weinig van heeft geprofiteerd. Wanneer ze zakendoen met andere Europese EU-landen vindt bijna 60% dat ons land veel heeft geprofiteerd en 15% weinig.

Download het rapport

Lees meer over de highlights van het KVK-onderzoek naar de Europese interne markt of bekijk het volledige onderzoek. De highlights zijn ook in het Engels beschikbaar.

Heeft deze informatie je geholpen?