KvK en Europa

De KvK is op verschillende manieren actief in Europa. Zo dragen we bij aan EU-wetgeving die onze dienstverlening raakt en participeren we in Europese projecten en evenementen. Vaak doen we dat in samenwerking met Eurochambres onze Europese koepelorganisatie.

Adviezen over Europees beleid en wetgeving

De Kamer van Koophandel is één van de belangrijkste verzamelplaatsen over en voor ondernemen in Nederland. Dat maakt de KvK voor Europese beleidsmakers een waardevolle bron van kennis, informatie, cijfers en trends.

We beantwoorden dagelijks vragen over starten, internationaliseren en innoveren en doen onderzoek via het KvK-ondernemerspanel (4.000 ondernemers). Daarnaast beheren we het handelsregister, dat inzicht geeft in onder andere de Nederlandse bedrijvendynamiek.

Op basis van deze informatie levert de KvK regelmatig een bijdrage aan raadplegingen van de Europese Commissie. Ook voorzien wij Europarlementariërs van informatie en reageren we op voorstellen voor nieuwe wetgeving, die onze dienstverlening aan ondernemers raakt. Belangrijke onderwerpen voor de KvK zijn onder meer:

EU-wetgevingsadviezen

Bekijk het overzicht van (recent) door de KvK uitgebrachte beleids- en wetgevingsadviezen.

Europese projecten

De KvK is een actieve projectpartner in diverse EU-projecten voor ondernemers. Deze projecten bevorderen vaak ondernemerschap en internationaal ondernemen op innovatieve wijze. Voorbeelden uit het heden en recente verleden zijn:

Evenementen

Een paar voorbeelden van Europese evenementen die de KvK ondersteunt of promoot:

  • De SME Assembly is een jaarlijkse Europese mkb-beleidsconferentie. De conferentie trekt zo’n 500 deelnemers uit heel Europa, waaronder mkb’ers, overheidsinstanties, bedrijfsorganisaties en onderwijsinstellingen.
  • De Digital Assembly is een jaarlijkse stakeholdersconferentie over Europa's digitale transformatie. Deelnemers zijn overheden, bedrijfsorganisaties en techbedrijven.
  • De European Enterprise Promotion Awards is een Europese beloning voor succesvolle initiatieven van openbare instanties en publiek-private samenwerkingsverbanden.
  • De European Entrepreneurial Region (EER) is een project waarbij ondernemende Europese regio's een label krijgen voor een bijzondere innovatieve strategie.

Eurochambres

Vaak ondernemen we bovenstaande Europese activiteiten in samenwerking met Eurochambres, onze Europese koepelorganisatie.