Rechtszekerheid bij het zakendoen

Het Handelsregister is de basisregistratie waarin alle bedrijven en rechtspersonen ingeschreven staan. Alle andere organisaties die deelnemen aan het economisch verkeer staan ook in dit register. Zo heeft u rechtszekerheid bij het zakendoen. In het Handelsregister ziet u namelijk met wie u te maken heeft, wie tekeningsbevoegd is en of er misschien sprake is van een faillissement.

Wat staat er in het Handelsregister

In het Handelsregister vindt u van ondernemingen en rechtspersonen: de naam en het adres, de contactgegevens, functionarissen en tekenbevoegden, de curator bij een faillissement, aantal medewerkers, inclusief eigenaar en meewerkende familieleden.
Lees meer over (de openbaarheid van) het Handelsregister

Gebruik van het Handelsregister door de overheid

De overheid gaat de basisregistratie verplicht gebruiken. Een gemeente moet bijvoorbeeld het Handelsregister raadplegen als zij gegevens over een bedrijf zoekt.
Lees meer over het gebruik door de overheid

Handelsregisterwet

Het Handelsregister maakt deel uit van het stelsel van basisregistraties van de overheid en wordt de basisregistratie voor alle ondernemingen en rechtspersonen in Nederland.
Lees meer over de Handelsregisterwet

Toegang Handelsregister

Voor het opvragen van bedrijfsinformatie heeft u een toegangscode nodig.
Lees meerĀ over de toegangscode, persoonlijke pagina en betaalwijze

Tarieven 2017

Per 1 januari 2017 zijn onze tarieven voor producten uit het Handelsregister gewijzigd. De tarieven zijn aangepast en geharmoniseerd in overleg met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Lees meer over tarieven van onze producten en diensten.