Registratie Adressen en Gebouwen

Het Handelsregister maakt gebruik van de adresgegevens uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). In deze registratie staan alle adressen en gebouwen in Nederland. De schrijfwijze die de BAG hanteert, bepaalt de schrijfwijze van de adressen in andere basisregistraties, zoals het Handelsregister.

Stelsel van basisregistraties

De overheid verbetert de dienstverlening aan burgers en ondernemers door bekende gegevens binnen de overheid te delen. Dit gebeurt binnen een stelsel van dertien basisregistraties. Door het delen van gegevens kan de overheid efficiënter opereren en de dienstverlening verbeteren. Zo hoeft een burger of bedrijf bepaalde gegevens niet telkens opnieuw aan te leveren, maar volstaat één melding.

Basisregister voor alle overheden

Alle overheden moeten voor de uitvoering van hun publieke taken gebruik maken van gegevens uit het Stelsel van basisregistraties. Dat betekent dat alle gemeenten, alle provincies, alle waterschappen, alle zelfstandige bestuursorganen en overige organisaties met een publieke taak gebruik maken van de basisregistraties. Het voordeel van de koppeling tussen de BAG en het Handelsregister is dat alle overheidsorganisaties over dezelfde adresgegevens beschikken en dat van ieder adres één (juiste) schrijfwijze bekend.

Bekijk meer informatie over het stelsel van basisregistraties en de BAG of bekijk het filmpje over het BAG.

Veelgestelde vragen

 • Wat is het voordeel van de basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG)?

  De overheid maakt op veel plekken gebruik van adresgegevens om contact te leggen met burgers, bedrijven en instellingen. Hiervoor worden onder andere woonadressen, vestigingsadressen, postadressen en locatieaanduidingen gebruikt. Om deze adresgegevens zo efficiënt en effectief mogelijk te gebruiken, worden deze uniform vastgelegd en beheerd door de gemeenten. Ze worden via een landelijke voorziening van het Kadaster ter beschikking gesteld aan andere organisaties die gebruik maken van adresgegevens. Verder wordt het gebruik van niet-bestaande adressen voorkomen.

 • Ik ben het niet eens met de manier waarop mijn adres is gespeld. Wat kan ik doen?

  De gemeente waar u woont of waar uw onderneming is gevestigd, is 'eigenaar' van de schrijfwijze van het adres, zoals de straatnaam en de huisnummering. Gemeenten voeden de landelijke voorziening, die gegevens verstrekt aan afnemers, zoals het Handelsregister. U kunt contact opnemen met uw gemeente als u het niet eens bent met de manier waarop het adres is geschreven.

 • Het vestigingsadres van mijn onderneming is niet juist? Wat kan ik doen?

  Een wijziging van het adres van uw onderneming kunt u wijzigen in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Dit doet u met formulier 14.

 • Welke basisregistraties zijn er?

  Basisregistraties zijn databases met daarin authentieke basisgegevens die door de overheid verplicht gebruikt moeten worden. Het stelsel van basisregistraties omvat de volgende registraties:

  • Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG, bestaat uit 2 basisregistraties)
  • Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT, voorheen GBKN)
  • Basisregistratie Inkomens (BRI)
  • Basisregistratie Kadaster (BRK)
  • Basisregistratie Lonen, Arbeids en Uitkeringsverhoudingen (BLAU)
  • Basisregistratie Ondergrond (BRO, voorheen ook wel DINO)
  • Basisregistratie Onroerende Zaken (WOZ)
  • Basisregistratie Topografie (BRT)
  • Basisregistratie Voertuigen (BRV, kentekenregistratie)
  • Basisregistratie Personen (BRP)
  • Registratie Niet Ingezetenen (RNI)
  • Nieuwe Handelsregister (NHR)

 • Wat is het nut van basisregistraties?

  De basisregistraties bevatten de gegevens die intensief worden gebruikt in meerdere beleids-, uitvoerings- en handhavingsketens. Met de basisregistraties ontstaat een helder systeem van unieke gegevens. De gegevens in de basisregistraties zijn van hoge kwaliteit: actueel én betrouwbaar. Meer informatie over het stelsel van basisregistraties.

Staat uw vraag er niet tussen?