Aansprakelijkheid zakenpartner

Als ondernemer kunt u op diverse manieren met aansprakelijkheid worden geconfronteerd. U kunt iemand in de toekomst aansprakelijk willen stellen. Het kan ook zijn dat iemand u aansprakelijk stelt. De rechtsvorm van het bedrijf van uw zakenpartner bepaalt de aansprakelijkheid.

Controle aansprakelijkheid

  • De rechtsvorm van uw zakenpartner bepaalt de aansprakelijkheid, zie hieronder bij 'aansprakelijkheid per rechtsvorm'. Op het uittreksel kunt u zien wat de rechtsvorm is.
  • Deze informatie kunt u via het product historie ook over enig moment in het verleden checken.

Aansprakelijkheid per rechtsvorm:

  • Besloten vennootschap (bv), naamloze vennootschap (nv), vereniging en stichting: de aansprakelijkheid ligt bij de rechtspersoon zelf. De rechtspersoon is aansprakelijk, en niet de bestuurder die namens deze rechtspersoon een overeenkomst sluit.
  • Vereniging van Eigenaars (vve): de rechtspersoon is aansprakelijk, maar bij een tekort zijn de leden naar rato van hun aandeel in de vve aansprakelijk.
  • Coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij: de aansprakelijkheid is af te leiden aan de gebruikte letters in de naam: W.A. (wettelijke aansprakelijkheid bij de leden), B.A. (beperkte aansprakelijkheid bij de leden) en U.A. (uitgesloten aansprakelijkheid bij de leden).
  • Eenmanszaak: de eigenaar is 100% met zijn privévermogen aansprakelijk.
  • Vennootschap onder firma (vof): de vennoten zijn ieder 100% met zijn privévermogen aansprakelijk.
  • Commanditaire vennootschap (cv): de beherend vennoot is 100% met zijn privévermogen aansprakelijk. De commanditaire vennoot is aansprakelijk tot het bedrag van zijn inbreng.
  • Maatschap: elke maat is meestal voor gelijke delen aansprakelijk.

Zijn meer rechtspersonen aansprakelijk?

Als de onderneming van uw zakenpartner een rechtspersoon is, is het daarnaast goed om te weten of deze uit meerdere rechtspersonen bestaat en hoe deze met elkaar samenhangen wat betreft bestuurlijke verantwoordelijkheid én aansprakelijkheid.

Via het product concernrelaties krijgt u inzicht in het moederbedrijf met haar 100% dochters.

Heeft deze informatie je geholpen?