Financiële situatie zakenpartner

Bij wet is bepaald dat bepaalde rechtsvormen, voornamelijk rechtspersonen, hun jaarrekening moeten deponeren. Volgens de wet moet de jaarrekening binnen 13 maanden na het einde van het boekjaar zijn gedeponeerd. (voorbeeldtekst: De jaarrekening over boekjaar 2013 is gedeponeerd op 29-01-2015). Niet op tijd deponeren kán wijzen op een vermoeden dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur.Deponeren

Rechtsvormen met een verplichte jaarrekening

  • bv´s;
  • nv´s;
  • coöperaties;
  • onderlinge waarborgmaatschappijen;
  • vof´s en cv´s waarvan álle beherende vennoten buitenlandse kapitaalvennoten zijn;
  • verenigingen en stichtingen met een onderneming die in 2 opeenvolgende boekjaren minimaal € 4,4 miljoen per jaar omzetten;
  • buitenlandse rechtspersonen met vestigingen in Nederland die in het land van herkomst ook een jaarrekening moeten publiceren. Zij moeten een jaarrekening in dezelfde vorm aanleveren als in het herkomstland;
  • ondernemingen die onder de Wet Formeel buitenlandse vennootschap vallen. Zij moeten een jaarrekening deponeren volgens de Nederlandse regels en een jaarrekening volgens de regels van het herkomstland.

Controle rechtsvormen

  • Heeft uw zakenpartner één van deze rechtsvormen dan kunt u op het uittreksel van de onderneming onder het kopje ‘Rechtspersoon’ zien of en wanneer de jaarstukken zijn gedeponeerd.
  • Bij het product deponeringen kunt u de jaarstukken zelf opvragen.

Ontheffing van deponeringsplicht

Soms kunnen rechtspersonen ontheven worden van de deponeringsplicht. U vindt de jaarrekening met de gezamenlijke resultaten van de dochterondernemingen (de zogeheten geconsolideerde jaarrekening) dan op het uittreksel van de aansprakelijke moedermaatschappij. Deze stelt zich in dat geval via een verklaring hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de betreffende dochter. Deze verklaring is bij de KvK gedeponeerd. 

De leden of aandeelhouders moeten na aanvang van het boekjaar en voor de vaststelling of goedkeuring van de jaarrekening via een instemmingsverklaring schriftelijk verklaren dat zij instemmen met afwijking van de voorschriften. Ook deze verklaring moet bij de KvK zijn gedeponeerd. 

Onder het kopje ‘Rechtspersoon’ bij ‘deponeren jaarstuk’ staat dat er een instemmingsverklaring is. U vindt dan de geconsolideerde jaarstukken bij de moedermaatschappij.

Controle zakenpartner

Als u weet wat de financiële situatie van een bedrijf is, kunt u eventuele financiële risico’s inschatten. Hoe controleert u dat?

Via de jaarrekening van uw zakenpartner krijgt u inzicht in de financiële situatie van het bedrijf. U kunt ook meerdere boekjaren op rij bestellen. De KvK controleert overigens niet de inhoud van de jaarrekening, dat is de verantwoordelijkheid van de rechtspersoon zelf.