Juiste adres zakenpartner

Het is belangrijk dat het juiste adres in een overeenkomst staat. Een verkeerd adres kan grote gevolgen hebben bij eventuele claims.

Controle via uittreksel

Om het adres te zien van een onderneming, kunt u een uittreksel bestellen. U vindt het adres op het uittreksel bij ‘bezoekadres’.

Deze informatie kunt u via het product historie ook over enig moment in het verleden checken.

Uitleg van begrippen in het uittreksel

U kunt de volgende begrippen tegenkomen:

  • In het bezoekadres kan ‘p/a KvK’ of ‘KvK-kelderadres’ staan: dat betekent dat het betreffende dossier in onderzoek is. Dat is altijd het geval als de rechtspersoon in onderzoek is voor ontbinding door de KvK.
  • Op het uittreksel kan staan: ‘Dossier in onderzoek ex art 38 juncto 33 t/m 36 HRW’. Dat betekent dat de gegevens van de inschrijving geactualiseerd worden.