(Teken)bevoegde zakenpartners

U wilt graag weten of de persoon die tegenover u zit bevoegd is tot het aangaan van het contract of overeenkomst, zeker als het gaat om personen van grotere bedrijven of samenwerkingsverbanden. Als de persoon niet bevoegd is kunt u als ondernemer in de problemen komen als er onenigheid ontstaat over de levering of de betaling.

Controle bevoegdheid

Op het uittreksel van de onderneming staat het volgende over de bevoegdheid:

  • bij een rechtspersoon onder het kopje ‘Bestuurders’: de namen van de bestuurders en hun bevoegdheden;Over
  • bij een vof treft onder het kopje ‘Vennoten’: de namen van de vennoten en hun bevoegdheden;
  • bij een maatschap onder het kopje ‘Maten’: de namen van de maten en hun bevoegdheden;

Wie is er tekenbevoegd?

Wie tekenbevoegd is, hangt af van de rechtsvorm van een bedrijf. Bekijk het overzicht van tekenbevoegdheid.