Uw zakenpartner vinden

Als u zaken gaat doen met een bedrijf, kunt u eerst controleren of het bedrijf wel is ingeschreven in het Handelsregister en of het nog bestaat.

Ook kunt u bij 'status' zien of het bedrijf soms failliet is, in surseance verkeert of schuldsanering heeft. In deze gevallen kan het bedrijf niet meer aan zijn financiële verplichtingen voldoen. Voor de financiële afwikkeling wordt bij een faillissement een curator benoemd, bij surseance en schuldsanering wordt een bewindvoerder aangewezen.

Zoeken via de zoekfunctie

Via de zoekfunctie in het Handelsregister kunt u nagaan of een bedrijf bestaat.
Bij ‘status’ kunt u direct zien of het bedrijf failliet is, in surseance verkeert of schuldsanering heeft (als de onderneming geen rechtspersoon is). Ook als het bedrijf is opgeheven wordt dat in de status vermeld.

Als u zaken gaat doen met een buitenlandse partner dan kunt u via het European Business Register (EBR) handelsregisterinformatie opvragen over bedrijven in andere Europese landen.