Nieuwe eigenaar? Nieuw nummer!

Alle bedrijven krijgen bij inschrijving bij de Kamer van Koophandel een KvK-nummer. Bij een bedrijfsoverdracht krijgen ondernemingen een nieuw KvK-nummer, zodat het duidelijk is dat er sprake is van een nieuwe eigenaar.

Een bedrijf krijgt een nieuw KvK-nummer als de hele onderneming in handen komt van een ander natuurlijk persoon, samenwerkingsverband of rechtspersoon. Bijvoorbeeld als uw eenmanszaak een vof of een bv wordt. 

Soms geen uitgifte van een nieuw KvK-nummer

In sommige gevallen krijgt de onderneming geen nieuw KvK-nummer. Onder andere als een naamloze vennootschap wordt omgezet naar een besloten vennootschap of als een rechtspersoon in oprichting (i.o.) wordt omgezet naar een rechtspersoon. Ook bij aandelenoverdracht geeft de KvK geen nieuw KvK-nummer uit.

Gevolgen voor bedrijfscorrespondentie

U moet het nieuwe KvK-nummer vermelden op uw bedrijfscorrespondentie, zoals brieven, orders, facturen en offertes.

Heeft deze informatie je geholpen?