De bron van informatie

Alle rechtspersonen en ondernemingen in Nederland staan in het Handelsregister. Onze data worden voortdurend vernieuwd, aangevuld en gemuteerd. Daarmee vormt het Handelsregister een cruciale bron van informatie voor ondernemers en overheidsorganisaties.

Het Handelsregister is aangesloten op het stelsel van basisregistraties en heeft ook een koppeling met Europese registers. Dit biedt uitgebreide mogelijkheden voorhet vernieuwen, koppelen en analyseren van data.

Zo eenvoudig mogelijk

De KvK maakt flinke stappen in het zo gemakkelijk mogelijk maken van verplichte zaken als registratie en deponering van jaarstukken. Wij bieden onze producten en diensten in toenemende mate digitaal aan. Zo willen wij waar mogelijk lastenverlichting voor ondernemers realiseren.

Open data en privacy

Wij hechten belang aan een goede balans tussen transparantie, openbaarheid en privacy. Dit betekent dat we gegevens binnen de KvK en overheid zo veel mogelijk beschikbaar stellen als open data, maar dat we tegelijkertijd waarborgen inbouwen om te voorkomen dat de privacy van ondernemers in het geding komt.

Meer informatie

Privacy, open data en het Handelsregister