Afgeronde wetstrajecten Handelsregister

Op deze pagina vind je een overzicht van afgeronde wetstrajecten Handelsregister.

Op verzoek afscherming bezoekadres bij (waarschijnlijke) dreiging (Handelsregisterbesluit)

Datum ingang: 15 december 2022

De regeling maakt het mogelijk om het bezoekadres van een onderneming of rechtspersoon in het Handelsregister af te schermen. Dit is aan de orde als er sprake is van een dreiging, en het in verband daarmee niet wenselijk is dat het adres voor iedereen in te zien is.

De wijziging in het Handelsregisterbesluit (Hrb) regelt dat een in het Handelsregister opgenomen bezoekadres van een onderneming of rechtspersoon kan worden afgeschermd als er sprake is van dreiging voor een of meer personen. Dat geldt ook als het betreffende adres geen woonadres is. De verzoeker moet onderbouwen dat afscherming echt nodig is. Dat kan bijvoorbeeld door te laten zien dat er aangifte is gedaan van bedreiging.

Daarnaast wordt geregeld dat mensen die door hun beroep blootstaan aan waarschijnlijke dreiging, zoals bijvoorbeeld journalisten, ook preventief hun bezoekadres in het Handelsregister kunnen laten afschermen. Voor die afscherming moet het dan wel gaan om een adres dat tevens woonadres is en de betreffende onderneming mag wegens EU-wetgeving geen kapitaalvennootschap (BV of NV) zijn. Voor de preventieve afscherming moeten beroepsorganisaties afspraken maken met de KVK over de beroepsgerelateerde afschermingscriteria. Op deze wijze vervullen de beroepsorganisaties een rol in het beoordelen van de verzoeken.

Afscherming woonadres (Handelsregisterbesluit)

Datum ingang: 1 januari 2022

De woonadressen van eigenaren van eenmanszaken, vennoten van personenvennootschappen en bestuurders van verenigingen van eigenaars zijn op door de wijziging in het Handelsregisterbesluit vanaf 1 januari 2022 niet meer openbaar.
Door deze wijziging wordt de privacy van ondernemers beter beschermd. En draagt het bij aan het voorkomen dat ondernemers veelvuldig door bedrijven benaderd worden voor ongevraagde direct marketingactiviteiten, zonder dat deze bedrijven daarvoor toestemming hebben verkregen, of een andere rechtsgeldige grond daartoe hebben.

Alleen bestuursorganen, advocaten, deurwaarders, notarissen en de in artikel 28 derde lid van de Handelsregisterwet 2007 genoemde organisaties kunnen het woonadres inzien, mits zij hiervoor ook een autorisatie aanvragen bij KVK.

 

Bekijk ook de lopende wetstrajecten