Dit zijn we

KVK is een zelfstandig bestuursorgaan. We hebben een landelijke sturing, gekoppeld aan regionale binding met inhoudelijke inbreng van onze adviesraden.

Ons profiel

Besturing

De dagelijkse aansturing en leiding is erop gericht om korte overleg- en beslislijnen te garanderen. Er wordt gewerkt met een portefeuilleverdeling. Ga voor de inhoud van de portefeuilles naar ons organogram.

Over de besturing