KVK en de wet

Voor de uitvoering van haar wettelijke taken baseert KVK zich op de volgende wetten en regels.

Wetten

Regels

Algemene Maatregelen van Bestuur

Ministeriële regelingen

Regelingen KVK

Mededinging en Concurrentietoets

KVK werkt samen met anderen, maar levert geen diensten die marktpartijen bieden. Om dit te borgen is in de Memorie van Toelichting van de Wet op de Kamer van Koophandel een zogenaamde concurrentietoets ingeregeld.

Bij elke nieuw ontwikkelde activiteit wordt vastgelegd tot welke wettelijke taak van KVK deze hoort. Voor activiteiten die vallen onder Innovatiestimulering en Facultatieve taken moet de concurrentietoets worden uitgevoerd. Voor de facultatieve taken zijn ook de gedragsregels van de Wet Markt en Overheid van toepassing.

Wil je meer weten? Neem dan contact op.

Heeft deze informatie je geholpen?