Onze koers

KVK zorgt voor betrouwbare bedrijfsinformatie, kennis en advies voor en over ondernemers. De behoefte van de ondernemer is leidend voor de manier waarop wij onze taken uitvoeren. 

KVK is een zelfstandig bestuursorgaan. Wij ondersteunen mensen die een onderneming willen beginnen, ondernemers die al actief zijn en bedrijven die ambities hebben voor internationale handel, innovatie, vernieuwing en verdere groei.

Missie

Wij maken het leven van ondernemers makkelijker met informatie. Met onze kennis, expertise en advies leveren we een bijdrage aan het ondernemersklimaat in Nederland. Zo ondersteunen we Nederlandse bedrijven richting een groter innovatievermogen en concurrentiekracht. Dit komt de welvaart en het welzijn in ons land ten goede.

Visie

Voor de economische ontwikkeling en het behoud van de welvaart van Nederland is een gezond en innovatief bedrijfsleven van cruciaal belang. Ondernemers leveren hiervoor het belangrijkste fundament. De diversiteit van typen ondernemers kleurt de diversiteit van ons aanbod. Met onze dienstverlening geven wij hen antwoord op hun belangrijkste vragen en zekerheid in het zakendoen. Via die ondersteuning mogen wij bijdragen aan de productiviteit, groei en werkgelegenheid van Nederlandse bedrijven.

Strategie

We hanteren de volgende strategie om onze missie te realiseren:

  • We werken aan een verdere uitbouw en verbetering van onze dienstverlening via alle kanalen. Hierbij is de voorkeur van de klant voor een kanaal leidend. Omdat we weten dat bij complexe vragen de contactbehoefte anders is. 
  • We zorgen voor waarborging van de identiteit van ondernemers en vergroten de zekerheid in het digitale zakelijke en economische verkeer.
  • We faciliteren ondernemers in het digitale verkeer met de overheid.
  • We moedigen het gebruik van KVK-data (bijvoorbeeld via hackathons) aan vergroten zo het innovatievermogen van ondernemers.
  • We stimuleren ondernemerschap in de regio en de samenwerking tussen verspreide initiatieven om zo tot een groter effect te komen.
In 2019 heeft KVK:
… ruim 230.000 starters ingeschreven.
… ruim 630.000 vragen van ondernemers beantwoord.
… 600.000 exportdocumenten verstrekt.
… ruim 11 miljoen KVK-uittreksels verstrekt.
… een Handelsregister met ruim 3 miljoen inschrijvingen.


Meer informatie 

Lees meer over thema's (privacy, open data en het Handelsregister) die KVK raken.

InfoPage