KVK en Europa

KVK is op verschillende manieren actief in Europa. Veel Europese zaken raken namelijk rechtstreeks het Handelsregister en onze dienstverlening aan ondernemers.

KVK levert daarom regelmatig een bijdrage aan EU-beleid en wetgeving, direct of via de Nederlandse ministeries. We participeren in Europese projecten en evenementen. Vaak doen we dat in samenwerking met Eurochambres, onze Europese koepelorganisatie.

Europees beleid en wetgeving

Overzicht van recent door KVK uitgebrachte beleid- en wetgevingsadviezen.

  • Position paper over het voorstel rond het gebruik van digitale instrumenten en processen in vennootschapsrecht (Engels, augustus 2018).
  • Bijdrage aan openbare raadpleging over de interim evaluatie van het COSME-programma voor het mkb (Engels, augustus 2017).
  • Bijdrage aan openbare raadpleging over de modernisering en digitalisering van EU vennootschapsrecht (Engels, augustus 2017).
  • Position paper over het voorstel voor een Single Digital Gateway voor burgers en bedrijven (Engels, juni 2017).
  • Bijdrage aan openbare raadpleging over een Single Digital Gateway (Engels, november 2016).
  • Bijdrage aan openbare raadpleging over het Startersinitiatief (Engels, juli 2016).
  • Bijdrage openbare raadpleging over het E-Overheid Actie Plan 2016-2020 (Engels, januari 2016).

Enterprise Europe Network (EEN)

Ben je op zoek naar een zakenpartner in het buitenland? Benieuwd naar buitenlandse bedrijven of kennisinstellingen die op zoek zijn naar jouw product, dienst of kennis? Enterprise Europe Network (EEN) biedt toegang tot een professioneel netwerk van 600 organisaties in ruim 60 landen. Zo leg je snel en eenvoudig nieuwe internationale contacten. EEN is door de Europese Commissie opgezet om mkb’ers te ondersteunen bij internationale handel en innovatie.

In de digitale databank van EEN staan profielen van ondernemers die op zoek zijn naar agenten, distributeurs of productiepartners. Ook vind je in deze databank partners voor technologische ontwikkeling, licentieovereenkomsten en R&D.

InfoPage