KVK en Europa

KVK is op verschillende manieren actief in Europa. Veel Europese zaken raken namelijk rechtstreeks het Handelsregister en onze dienstverlening aan ondernemers.

KVK levert daarom regelmatig een bijdrage aan EU-beleid en wetgeving, direct of via de Nederlandse ministeries. We participeren in Europese projecten en evenementen. Vaak doen we dat in samenwerking met Eurochambres, onze Europese koepelorganisatie.

Europees beleid en wetgeving

Overzicht van recent door KVK uitgebrachte beleid- en wetgevingsadviezen.

  • Position paper over het voorstel rond het gebruik van digitale instrumenten en processen in vennootschapsrecht (Engels, augustus 2018).
  • Bijdrage aan openbare raadpleging over de interim evaluatie van het COSME-programma voor het mkb (Engels, augustus 2017).
  • Bijdrage aan openbare raadpleging over de modernisering en digitalisering van EU vennootschapsrecht (Engels, augustus 2017).
  • Position paper over het voorstel voor een Single Digital Gateway voor burgers en bedrijven (Engels, juni 2017).
  • Bijdrage aan openbare raadpleging over een Single Digital Gateway (Engels, november 2016).
  • Bijdrage aan openbare raadpleging over het Startersinitiatief (Engels, juli 2016).
  • Bijdrage openbare raadpleging over het E-Overheid Actie Plan 2016-2020 (Engels, januari 2016).

Enterprise Europe Network

KVK participeert in het Enterprise Europe Network (EEN). EEN ondersteunt ondernemers bij internationaal ondernemen en innovatie. Ook andere organisaties dan het mkb kunnen van EEN gebruikmaken, waaronder onderzoeksinstituten, universiteiten, technologiecentra en instellingen voor bedrijfs- en innovatieontwikkeling. Zo ondersteunt EEN bij het vinden van zakenpartners. Onder andere via een digitale database en bijeenkomsten.

InfoPage