KVK.nl is vernieuwd!

Vanaf nu is het op KVK.nl eenvoudiger om snel die informatie te vinden die jij nodig hebt. Op basis van gebruikersonderzoek hebben we een nieuwe menustructuur gemaakt en de zoekfunctie verbeterd, waardoor je weg vinden op onze site een stuk eenvoudiger is geworden. Of je nu op zoek bent naar informatie uit het Handelsregister, regelgeving of advies over ondernemen. 

Ook het uiterlijk van KVK.nl is anders. We hopen dat deze frisse, nieuwe look je bezoek aan KVK.nl tot een fijne ervaring maakt. Met het vernieuwde KVK.nl willen we ondernemers houvast bieden, zodat zij met vertrouwen beslissingen kunnen nemen. We zijn heel benieuwd wat je van onze site vindt. Mocht je vragen of opmerkingen hebben, laat het ons weten.   

Let op: Cybercriminelen kunnen phishingmails sturen die van KVK lijken te komen. Lees hoe je phishingmails herkent