Actueel

KVK wil als publieke organisatie goed en tijdig inspelen op actuele onderwerpen die invloed kunnen hebben op haar dienstverlening. Dit gaat over veranderingen in overheidsbeleid en wetgeving, maatschappelijke ontwikkelingen of nieuwe technologie.

Op sommige thema’s is dit echter niet eenvoudig. Hoe vind je bijvoorbeeld de juiste balans tussen open data, privacy en de financiering van het Handelsregister (als basisregister) binnen de wettelijke kaders, zoals de Handelsregisterwet en de AVG? Hoe doe je recht aan de verschillende belangen binnen deze thema’s in de maatschappij? De beslissing hierover is uiteindelijk aan de politiek.

InfoPage