Economisch inzicht met data van KVK

Op economisch inzicht baseren overheden en organisaties hun beleid en ondernemers hun plannen. Voor dit inzicht reikt KVK gegevens aan. Bijvoorbeeld door periodieke rapportages op basis van data uit het Handelsregister. Hierin staan analyses van de Nederlandse bedrijvigheid en de dynamiek van startende, stoppende en failliete bedrijven. Ook verzamelen we informatie over de behoeften van de ondernemers zélf. Hiervoor doet KVK behoefteonderzoeken naar actuele thema’s onder (aspirant) ondernemers. Eén van de bronnen daarvoor is het KVK-Ondernemerspanel, waarbij we circa 4.000 ondernemers periodiek bevragen over diverse onderwerpen. Al deze kennis is waardevol voor overheden, non-profitorganisaties, bedrijven en ondernemers.

Toegankelijkheidseisen

Onderzoeken die in 2020 of eerder zijn gepubliceerd zijn niet aangepast naar de toegankelijkheidseisen uit de norm WCAG 2.1. Op verzoek kan KVK een tekstversie van het onderzoeksrapport aanbieden (PDF/A-2a). Als je daarvan gebruik wil maken, laat het ons dan weten (kies onderwerp 'Account en toegangscode' in het contactformulier).