Reactie KVK op uitspraak vonnis VVZBI – KVK

4 juni 2021 - Op vrijdag 4 juni deed de rechter uitspraak in het kort geding dat de Vereniging voor zakelijke B2B informatie (VVZBI) aanspande tegen KVK.

KVK is er blij mee dat de rechter heeft aangegeven dat KVK een databankenrecht heeft en op basis daarvan voorwaarden kan stellen. Helaas heeft de rechter ook bepaald dat KVK de te stellen voorwaarden nog niet vanaf 1 december aanstaande mag inzetten tegen de VVZBI-leden. KVK wil die voorwaarden onder meer inzetten om de privacy van ondernemers beter te beschermen. Wij zullen ons natuurlijk aan het vonnis houden. Wel gaan we de uitspraak goed bestuderen en ons dan eventueel beraden op welke stappen wij willen zetten (bijvoorbeeld in hoger beroep gaan tegen de uitspraak). Wij willen ons namelijk in blijven zetten om binnen de ruimte die de wet ons geeft, de privacy van ondernemers zo goed mogelijk te beschermen. In dit zelfde licht zijn we blij dat de rechter heeft geoordeeld dat KVK met de plannen over de Signaal & Updateservice door mag gaan en dat KVK de Signaal & Updateservice niet verplicht open hoeft te stellen voor de VVZBI-leden. KVK ziet graag dat dit product beschikbaar wordt gesteld voor een beperkt aantal afnemers, waarbij signalen dan alleen gebruikt mogen worden ter ondersteuning van zwaarwegende doeleinden, zoals het voorkomen van witwassen en financieren van terrorisme.

InfoPage