14.500 aspirant-ondernemers bezoeken KvK-Startersdag

9 november 2015 - Op zaterdag 7 november bezochten 14.500 aspirant-ondernemers de jaarlijkse Startersdag van de Kamer van Koophandel (KvK).

“Veel starters komen al verrassend goed voorbereid naar deze dag”, zegt Peter Koudstaal, programmamanager Informatie & Advies van de KvK. “Ze hebben hun ondernemingsplan al bijna klaar, maar willen nog extra informatie over vooral belastingen, financiering, rechtsvormen en marketing.” Een derde van de starters heeft ook specifieke vragen over internationaal zakendoen. Koudstaal: “Je ziet dat mensen zich niet laten beperken door de landsgrenzen. Opvallend is dat tientallen vluchtelingen zich oriënteren op internationaal zakendoen. Zij hebben specifieke vragen over hun verblijfsstatus en een bedrijf beginnen.”

De interesse voor het ondernemerschap is onverminderd groot. Het aantal ondernemers groeit nog steeds in Nederland. Persoonlijke voorlichting en contact worden nog steeds als heel belangrijk ervaren bij het starten van een eigen bedrijf. Er stonden bijvoorbeeld rijen voor de stands waar men stylingadviezen kon krijgen of adviezen over logo’s . De aanplakborden met vraag en aanbod hingen vol en talloze aspirant-ondernemers maakten foto’s van voor hen interessante aanbiedingen en vragen.

De KvK-Startersdag vond plaats in zeven steden verspreid over het land en werd voor de vijftiende maal gehouden. Op iedere locatie konden starters meedoen aan tientallen workshops en seminars. Per locatie waren er 30 tot 50 stands waar de starters ook informatie van andere organisaties dan de KvK konden krijgen, zoals de Rabobank, de Belastingdienst, Interpolis, de Nederlandse Beroepsorganisatie voor Accountants, het Benelux-bureau voor Intellectuele Eigendom, DTG en diverse andere landelijke, regionale en gemeentelijke instellingen en bedrijven.

InfoPage