Aantal parttime zzp’ers groeit fors in eerste halfjaar, toename faillissementen in juni

5 juli 2017 - In het eerste halfjaar van 2016 schreven zich 27% meer parttime zzp’ers in dan in dezelfde periode van 2015. Het gaat om 16.658 startende parttimers in 2016 tegenover 13.099 in 2015. Tegenover een toename van 3% procent van het aantal startende ondernemingen staat een toename van 2% van het aantal stoppers in het eerste halfjaar van 2016. Opmerkelijk is dat het aantal faillissementen een dalende trend laat zien in het eerste halfjaar van 2016, maar dat dit aantal in juni plotseling met 42% stijgt naar 373 ten opzichte van de 262 faillissementen in mei 2016. Het aantal faillissementen was zelfs 5% hoger dan in juni 2015.

Starters

Naast de sterke groei van het aantal startende parttime zzp’ers constateert de KvK een lichte daling in de groei van het aantal fulltime zzp’ers. De groei is in het eerste halfjaar van 2016 1% lager dan in het eerste halfjaar van 2015. Het totaal aantal parttime zzp’ers komt per 30 juni uit op 214.670 en het totaal aantal fulltime zzp’ers op 869.454. De sterkste relatieve stijger bij zzp’ers is de taxibranche: van 224 inschrijvingen in het eerste halfjaar van 2015 naar 1.730 in 2016. Bij de parttime zzp’ers zijn sterke stijgers de sector zakelijke dienstverlening (communicatie en grafische vormgeving) en de sector gezondheid (overige paramedische praktijken en alternatieve genezers).

Stoppers en faillissementen

Tegenover een toename van 3% procent van het aantal startende ondernemingen staat een toename van 2% van het aantal stoppers in het eerste halfjaar van 2016. Per saldo neemt het aantal ondernemingen in Nederland nog steeds toe. Het komt per 30 juni in totaal uit op 1.727.081 terwijl de stand vorig jaar 1.664.752 ondernemingen was.

Het aantal faillissementen daalde in het eerste halfjaar van 2016 met 15% ten opzichte van het eerste halfjaar van 2015. Per provincie is het beeld in juni 2016 wisselend. In de ene helft nam het aantal faillietverklaringen toe (vooral in Noord Holland, Friesland en Groningen) en in de andere helft namen ze af (vooral Zuid-Holland, Utrecht en Overijssel). Ook het aantal filialen (nevenvestigingen) dat getroffen werd door de faillissementen, nam toe van 29 naar 195. In 176 gevallen ging het om detailhandelsondernemingen waarbij vooral de provincies Noord-Holland (42) en Zuid-Holland (37) hard werden getroffen.

InfoPage