Adressenbestand Online vanaf 1 juli 2019 niet meer verkrijgbaar

Ben je journalist en wil je Handelsregister-data gebruiken voor journalistieke doeleinden? Neem dan contact op met KVK woordvoering via 06 30 35 29 21 of pers@kvk.nl.

28 juni 2019 - Het product Adressenbestand Online is vanaf 1 juli 2019 niet meer verkrijgbaar. Dit product werd veel gebruikt voor direct marketing. Door hiermee te stoppen verwacht KVK (Kamer van Koophandel) bij te dragen aan het verminderen van overlast door telefonische verkoop. KVK kondigde deze beëindiging aan op 12 maart 2019.

Het gaat hierbij om een eerste stap; adressen en telefoonnummers blijven namelijk nog wel verkrijgbaar via andere producten. KVK is op grond van de Handelsregisterwet verplicht om gegevens van ondernemingen te leveren aan wie daarom vraagt. Maar omdat het maatschappelijk draagvlak voor gebruik van de Handelsregistergegevens voor ongevraagde direct marketing afneemt, heeft de staatssecretaris van EZK eind mei aan de Staten-Generaal laten weten dat ze de komende tijd in samenwerking met KVK wil verkennen of een verdere beperking op de verwerking van persoonsgegevens wenselijk is. Na de zomer zal daar meer over bekend worden.


Het gebruik van gegevens uit het Handelsregister voor marketingdoeleinden is op dit moment toegestaan. Wie gebruik wil maken van direct marketing, moet zich wel houden aan wet- en regelgeving. Bijvoorbeeld bij het benaderen van nieuwe klanten. Het maakt dan niet uit waar die gegevens vandaan komen: of die nu via KVK, via een commerciële dataleverancier of via scrapen zijn verkregen. In Nederland en Europa hebben we spelregels afgesproken over het direct benaderen van consumenten en bedrijven voor commerciële doeleinden: bijvoorbeeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming en in de Telecommunicatiewet. Als bedrijven zich niet houden aan deze wetten, kunnen ze worden aangesproken of kan een klacht worden ingediend bij Autoriteit Consument en Markt of Autoriteit Persoonsgegevens. KVK geeft klachten over direct marketing die bij haar binnenkomen actief door aan deze autoriteiten.
Meer over de regels voor direct marketing is te vinden op de pagina over direct marketing en regelgeving.

InfoPage