Ambitie en samenwerking bepalen koers zzp’ers

KvK-onderzoek: diversiteit zzp’ers in te delen in vijf typen

15 december 2015 - De wens om samen te werken en drie typen ambities bepalen hoe zzp’ers met hun onderneming omgaan. De plannen van zzp’ers zijn gericht op innovatie, continuïteit en of groeien met personeel. De KvK komt zo tot vijf typen zzp’ers: de ambitieuze, de ervaren zelfstandige, de parttime vernieuwer, de flexibele en de potentiële mkb’er (met personeel). Dat blijkt uit het onderzoek ‘Zzp’ers: wie ze zijn en wat ze willen’ dat de Kamer van Koophandel (KvK) vandaag publiceert.

Uit het onderzoek blijkt dat veruit de grootste groep zzp’ers start met ondernemen vanuit een positieve motivatie: 83% wil eigen baas zijn en eigen beslissingen kunnen nemen, 54% kan werk en privé beter combineren, en 53% wil bijdragen aan de maatschappij. Veel zzp’ers hebben een sterk ondernemende houding en zijn proactief: 82% probeert situaties te verbeteren die hen niet aanstaan. Bovendien zijn ze innovatief: 74% komt met nieuwe ideeën en 65% doet dingen op een unieke manier. Aan lef ontbreekt het de zzp’er niet: 61% neemt, ondanks de kans op falen, gecalculeerde risico’s. Zo’n 17% begint door een negatieve aanleiding zoals ontevredenheid met huidige baan of dreigende werkloosheid. De meeste ondernemers zien zichzelf als dienstverleners (73%). Een klein deel (12%) huurt personeel in of werkt met familieleden. Tachtig procent van de zzp’ers realiseerde in de afgelopen drie jaar een stijgende of gelijkblijvende omzet. Een vijfde deel had te maken met krimp.

Slim samenwerken

Samenwerken is voor zzp’ers een logische manier om aan kennis, vaardigheden en middelen te komen. In de groep zzp’ers werkt 60% beroepsmatig samen met partners uit het eigen professionele netwerk. Belangrijkste redenen om samen te werken zijn: gebruik maken van competenties en vaardigheden (82%), kennis delen (76%), opdrachten krijgen (64%) en netwerk opbouwen (58%). In de komende 12 maanden willen zzp’ers vooral hun omzet vergroten (68%), kennis verwerven (67%) en de naamsbekendheid vergroten (54%).

Inhuren of aannemen

Niet iedere zzp’er blijft alleen in de onderneming. Voor de komende 12 maanden heeft 12% plannen om personeel in te huren en 5% om personeel aan te nemen. Over vijf jaar verwacht 36% van de zpp’ers één of meer medewerkers in dienst te hebben, waarvan 12,5% meer dan 3 fte’s. Een deel van de zzp’ers heeft dus de ambitie om te groeien. Op de langere termijn zijn zzp’ers dus ambitieuzer als het gaat om het aannemen van personeel. Een derde van de zzp’ers heeft plannen om nieuwe producten en diensten op de markt te brengen en 15% wil ook buitenlandse markten betreden.

Vijf typen zzp’ers

Verschillen in ambitie op het gebied van innoveren, continueren en groeien en de wens om al dan niet samen te werken bepalen op welke manier zzp’ers met hun bedrijf omgaan en bijdragen aan de Nederlandse economie. De KvK kwam tot de volgende vijf typen:

  • Ambitieuze zzp’ers (34%): ambitieus over de hele linie, de helft heeft een stijgende omzet, willen personeel aannemen/inhuren, werken vaak samen, bedrijf is enige inkomstenbron, besteden veel tijd aan onderneming, jonge bedrijven;
  • Ervaren zelfstandigen (21%): streven naar continuïteit, werken vaak samen, advisering en ICT, enige inkomstenbron, wat oudere ondernemers;
  • Parttime vernieuwers (18%): redelijk ambitieus, maar vooral innovatief, deeltijdondernemers, werken samen, andere inkomstenbronnen, vaak gestart uit noodzaak, wat oudere bedrijven en ondernemers;
  • Flexibele zzp’ers (16%): vaak deeltijdondernemers, lage ambities, werken zelfstandig, oudere ondernemers, twee derde heeft andere inkomstenbron;
  • Potentiële mkb’ers (10%): enige ambitie is om personeel aan te nemen/in te huren, werken zelfstandig, vaak gestart uit neutrale aanleiding, veel jonge bedrijven, relatief meer productaanbieders.

Informatiebehoefte zzp’ers: digitale kanalen favoriet

Zzp’ers ontvangen de informatie het liefst via internet (63%), e-mail (52%) vakbladen (37%) en voorlichtingsbijeenkomsten (31%). Ze hebben vooral behoefte aan informatie over wet- en regelgeving (26%), fiscale aspecten (24%) ondernemingsnetwerken (21%) en marketing en verkoop (21%). Ongeveer een derde zegt geen informatiebehoefte te hebben. De KvK is – bijvoorbeeld via het Ondernemersplein - de favoriete informatiebron voor zzp’ers (50%), gevolgd door concurrenten/collega-ondernemers (45%) en financieel adviseur, accountant of boekhouder (36%).

Verfijning dienstverlening KvK

De KvK speelt in op de behoeften van zzp’ers. Zo zijn er webinars rond netwerken, marketing en verkoop, wordt gewerkt aan een videoreeks over actuele wet- en regelgeving en zijn er regionale events met voorlichting. Op 15 december is er een groot event in de Brabanthallen in Den Bosch, waar zzp’ers tips en trucs krijgen aangereikt voor het vinden van nieuwe klanten, informatie krijgen over samenwerkingsvormen en nieuwe contacten kunnen opdoen. Met de uitkomsten van het onderzoek gaat de KvK haar dienstverlening aan zzp’ers verder verbeteren, bijvoorbeeld door de verschillende typen zzp’ers gericht van informatie te voorzien.

Over het onderzoek

KvK doet regelmatig onderzoek naar de behoefte van ondernemers via het KvK Ondernemerspanel met 6500 mkb-ondernemers. Voor dit onderzoek zijn 3778 zzp’ers uitgenodigd, 1736 vulden de vragenlijst in (46%). Door de grote omvang van de steekproef en het hoge responspercentage kunnen betrouwbare uitspraken worden gedaan over zzp’ers. Wel is er een bias in de steekproef voor hoger opgeleide, wat oudere mannen en is er een ondervertegenwoordiging van de sector bouw. Literatuur- en expertonderzoek vormden de basis voor de vragenlijst.

KvK onderzoeksrapport Zzp’ers: wie ze zijn, wat ze willen

InfoPage