Bedrijfsleven onveranderd positief voor 2e kwartaal 2015

Ondernemers nu zes kwartalen op rij gunstig gestemd

29 mei 2015 - Het ondernemersvertrouwen van het Nederlandse bedrijfsleven komt aan het begin van het tweede kwartaal uit op hetzelfde niveau als een kwartaal eerder. De ondernemers zijn nu al zes kwartalen op rij gunstig gestemd. In de handel en de bouw nam het vertrouwen verder toe. In de dienstverlening daalde het vertrouwen na een forse stijging in het eerste kwartaal, maar ligt nog steeds boven nul. Ondernemers zijn gunstig gestemd over de werkgelegenheid; de vacature-indicator duidt op een verdere toename hiervan. Dit is de conclusie van de Conjunctuurenquête Nederland (COEN) van CBS, Kamer van Koophandel, EIB, MKB Nederland en VNO-NCW over het tweede kwartaal van 2015.

Meer werkgelegenheid verwacht; ook in de bouw

Ondernemers zijn betrekkelijk positief over de werkgelegenheid in hun bedrijf. De vacature-indicator staat aan het begin van het tweede kwartaal, ondanks een kleine afname, op nagenoeg de hoogste stand in ruim vier jaar.  Als meer ondernemers positief zijn over de werkgelegenheid, is dat een mogelijke indicatie dat de werkgelegenheid in het bedrijfsleven verder zal groeien.

In de bouwsector is de vacature-indicator verder verbeterd, tot de hoogste waarde in ruim tien jaar tijd. Bouwondernemers zijn in tijden niet zo positief geweest over de werkgelegenheid.

In de commerciële dienstverlening en de industrie is de indicator iets afgenomen, maar ook in deze sectoren blijft de indicator positief, vergeleken met voorgaande jaren.

Uitgelicht: transportsector

Een hele pagina in de COEN rapportage van dit kwartaal gaat over de transportsector. Het aandeel ondernemers dat melding maakt van onvoldoende vraag naar hun diensten is veel kleiner dan twee jaar geleden. Meer dan de helft van de bedrijven geeft nu aan in het geheel geen belemmering te ondervinden bij het uitoefenen van hun bedrijfsactiviteiten. Grofweg een op de zes bedrijven ervaart financiële belemmeringen.

Product van samenwerking

COEN is een gezamenlijk product van het CBS, het EIB, MKB Nederland, VNO/NCW en de Kamer van Koophandel. De rapportage wordt in de praktijk gemaakt door het CBS en de KvK.De COEN rapportages zijn te vinden op het digitale Ondernemersplein.

Conjuncuurenquete Nederland tweede kwartaal 2015

InfoPage