Claudia Zuiderwijk kijkt met plezier uit naar de KvK Challenge: battle of concepts

KvK Challenge: battle of concepts!

11 mei 2016 - De KvK innoveert continue om ondernemers nog beter en digitaler van dienst te zijn. Digitalisering én het principe van ‘wisdom of the crowd’ is steeds belangrijker. Juist die ‘wisdom of the crowd’ gaat de KvK binnenhalen en benutten via interactie en co-creatie. Samen met Battle of Concepts organiseert de KvK vanaf 10 mei een online Challenge.

Online Challenge

De KvK lanceert via twee platformen een challenge om nieuwe ideeën op te doen. Via www.battleofconcepts.nl worden 11.000 studenten uitgedaagd mee te denken over een specifieke vraag. Ook via www.onlinechallenges.org wordt de Challenge uitgezet zodat andere partijen kunnen meedingen. Op 26 juni sluit de mogelijkheid tot inzending.

De Challenge

De KvK staat open voor ideeën die haar website inspirerender maakt voor ondernemers. Het gaat om concepten die de huidige informatie interactiever presenteren, of voor totaal nieuwe onderdelen en functionaliteiten. Het kan inzoomen op één specifiek onderdeel, of juist een totaal concept uitwerken. De opbrengst van de Challenge zijn ideeën die de KvK verder uitwerkt zodat de KvK-website een inspirerend platform voor ondernemers wordt.

Claudia Zuiderwijk, bestuursvoorzitter Kamer van Koophandel:

“We geloven erg in het samen met onze klanten ontwikkelen van onze dienstverlening. In die zin is de Challenge een mooi voorbeeld: we vragen aan de ondernemer hoe onze KvK site eruit moet komen te zien zodat hij of zij er dagelijks naar toe wil gaan. Ik kijk met plezier uit naar de inzendingen!”

Prijzengeld!

De winnaars gaan naar huis met 1e Prijs: € 2500,-, 2e Prijs: € 1000,- en 3e Prijs: € 500,-. De winnaar wordt bekendgemaakt op 6 juli.
Meer informatie: Projectleider Manja.Weitjens@kvk.nl

InfoPage