Claudia Zuiderwijk: 'laat mkb-ondernemers meer profiteren van stormachtige, vierde industriële revolutie'.

15 april 2015 - Claudia Zuiderwijk, bestuursvoorzitter Kamer van Koophandel: “KvK wil mkb-ondernemers meer laten profiteren van stormachtige, vierde industriële revolutie”.

“Alle bedrijven kunnen hun concurrentiepositie met Smart Industry versterken. Smart Industry gaat niet alleen over industrie. Het raakt alle facetten van onze economie. De ontwikkeling is stormachtig: we spreken van de ‘vierde industriële revolutie’.” Dat zegt bestuursvoorzitter Claudia Zuiderwijk in de publicatie ‘Go Smart Industry’ van de Kamer van Koophandel (KvK), die vandaag verschijnt. Zuiderwijk: “Laat je niet verrassen, maar verras de wereld zelf.” De publicatie geeft richting.

‘Vernieuwen  klinkt zo makkelijk’

Uit onderzoek van de KvK blijkt dat nog weinig kleine en middelgrote ondernemers de turbulente technologische vernieuwingen als ‘big data’, ‘internet of things’ en Smart Industry herkennen als mogelijke kans om te groeien. Bijna de helft van de ondernemers heeft zelfs nog nooit van Smart Industry gehoord. “Dat is niet alleen jammer omdat het introduceren van nieuwe producten en diensten een natuurlijke  manier is om tot omzetgroei te komen, maar ook omdat het je concurrentie positie stevig houdt,” stelt Clauda Zuiderwijk. “Het klinkt zo makkelijk, ‘zorg dat je continu vernieuwt als bedrijf’, maar voor bestaande  ondernemingen is het niet altijd zo eenvoudig om steeds bij te blijven op gebied van technologievernieuwing, nieuwe inzichten in procesoptimalisatie of big data te kunnen vertalen naar hun eigen onderneming. Ondernemers van kleinere bedrijven hebben daarnaast ook vaak geen aparte staf- of innovatiemedewerkers die toegewijd bezig zijn met het zoeken naar nieuwe mogelijkheden. Dat is bij startups makkelijker. Daar zie je dat een nieuw bedrijf direct een nieuwe technologie inzet of een nieuwe werkwijze toepast, en dan een stormachtige groei doormaakt. Daarna is het ook voor die bedrijven van belang dat ze vasthouden aan ‘blijvend vernieuwen en groeien’.”

Reden voor optimisme

Smart Industry zorgt niet alleen voor anders produceren maar ook voor anders geld verdienen.  Smart Industry betreft niet alleen het openen van nieuwe markten door de inzet van nieuwe technologie, maar daarmee ook het veranderen van de distributie- en productieketens. Het  creëert totaal nieuwe verdienmodellen. Dat kan zorgen  voor nieuwe bedrijvigheid in Nederland. De digitale technieken maken het mogelijk om  bijvoorbeeld specialistische onderdelen te produceren zoals industrieel geproduceerde maatwerkkasten en slimme toegangsbeveiliging via de smartphone. Voor een deel komt productie uit lagelonenlanden zo weer terug naar Nederland en voor een ander deel gaat het om compleet nieuwe producten die hier op efficiënte wijze gemaakt kunnen worden. De revolutionaire veranderingen ontstaan doordat veel technologieën steeds beter en goedkoper worden. Denk aan sensortechnologie, draadloze communicatie, gebruiksgemak en de enorme toename in de rekenkracht van computers. Claudia Zuiderwijk: “Nu de economie aantrekt, ontstaat er voor veel ondernemers ruimte om nieuwe wegen in te slaan. Dat is een reden voor optimisme.”

Zoveel mogelijk ondernemers

De KvK wil informatie aan zoveel mogelijk ondernemers geven om te kunnen profiteren van de mogelijkheden van Smart Industry.  Claudia Zuiderwijk: “We merken dat juist bij kleinere en middelgrote ondernemers Smart Industry nog onvoldoende bekend is. De term Smart Industry is ook best abstract. Als Kamer van Koophandel  willen we juist zo helder en gemakkelijk mogelijk basisinformatie geven over wat er aan mogelijkheden is voor  ondernemers. Juist bij de kleine en middelgrote ondernemers denken we dat dit hen kan ondersteunen bij het inschatten van hun mogelijkheden. Als we daarmee kunnen bevorderen dat meer ondernemers hun groeimogelijkheden beter kunnen benutten, zou dat natuurlijk fantastisch zijn.”  De publicatie Go Smart Industry past in een serie van de KvK. Eerder verschenen publicaties over onder meer Big Data en Internet of Things. Alle publicaties laten verschillende  voorbeelden zien en geven ondernemers een eenvoudig stappenplan om nieuwe wegen in te slaan.  Daarnaast kunnen ondernemers  bij de KvK  dagelijks antwoord krijgen op hun vragen over  Smart Industry, zij kunnen hiervoor de  Informatie- en Advieslijn, 088-5852225 bellen.  Op 10 juni verzorgt de KvK een webinar over Smart Industry. De KvK werkt bij Smart Industry samen met de FME, TNO, het ministerie van EZ, VNO-NCW en Nederland ICT.

Noot voor de redactie

Voor meer informatie: Ursul Schaap, persvoorlichter, 06 467 480 94, pers@kvk.nl

InfoPage